• Akromionreseksjon ved impingementsyndrom i skulder: forenklet metodevurdering 

      Elvsaas, Ida Kristin Ørjasæter; Flatby, Annette Vogt; Hamidi, Vida; Espeland, Anna Lien (Research report, 2021)
      Hovedbudskap: Vi har på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder utarbeidet en forenklet metodevurdering om akromionreseksjon som behandling for impingementsyndrom. Metoden innebærer kirurgisk fjerning av noen millimeter ...