• Effektevaluering av International Child Development Programme (ICDP). En randomisert kontrollert studie 

      Brekke, Idunn; Skjønsberg, Eia Elena; Smith, Otto Robert Frans; Røsand, Gun-Mette Brandsnes; Holt, Tonje; Aarø, Leif Edvard; Helland, Maren Sand; Røysamb, Espen; Grimstad, Ingrid; Aase, Heidi (Research report, 2021)
      Bakgrunn og problemstilling Barns utvikling skjer i et komplekst samspill mellom genetiske, biologiske og miljømessige faktorer. Relasjonen mellom barnet og dets nære omsorgspersoner, samspillet mellom foreldre og barn, ...