• Prevalence of common human coronavirus (HCoV) infections: a rapid review 

      Flodgren, Gerd Monika; Steiro, Asbjørn; Brurberg, Kjetil Gundro; Rose, Christopher James (Research report, 2022)
      Hovedbudskap Område for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet (FHI) har gjennomført denne hurtigoversikten om forekomst av vanlige humane koronavirus (HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-229E og HCoV-HKU1). Hurtigoversikten ...