• Strategimøte 2019 - Mikrobiologisk diagnostikk ved virale CNS-infeksjoner 

      Christensen, Andreas; Lind, Andreas; Kanestrøm, Anita; Tylden, Garth Daryl (Research report, 2021)
      I regi av Referansegruppen for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi, ble det den 31.10.2019 holdt strategimøte med temaet «Mikrobiologisk diagnostikk ved virale CNS-infeksjoner» på Gjestehuset, Lovisenberg sykehus ...