• Miljøgifter i norske barn. Resultater fra Miljøbiobanken 

      Paulsen, Mari Mohn; Thomsen, Cathrine; Brantsæter, Anne Lise; Granum, Berit Brunstad; Haug, Line Småstuen (Research report, 2023)
      Miljøgifter er uønskede stoffer fra luft, mat, vann og forbrukerprodukter som kan være skadelige for helsa vår. Vi utsettes daglig for miljøgifter og andre uønskede stoffer, (heretter omtalt som miljøgifter), og slike ...