• Elementer i livsstilstiltak for vektreduksjon blant voksne personer med overvekt eller fedme: en kartleggingsoversikt 

   Holte, Hilde H; Denison, Eva Marie-Louise; Dahm, Kristin Thuve; Hesteviket, Christine Hillestad; Hval, Gyri (Research report, 2021)
   Hovedbudskap Vi utførte på oppdrag fra Helsedirektoratet en kartleggingsoversikt med hensikt å beskrive elementene i livsstilstiltak for å redusere vekt blant voksne med overvekt eller fedme. Vi inkluderte 218 publikasjoner ...
  • Folkehelseundersøkelsen i Viken 2021: Fremgangsmåte og utvalgte resultater 

   Knapstad, Marit; Skogen, Jens Christoffer; Leino, Tony Mathias; Nilsen, Thomas Sevenius; Nes, Ragnhild Bang; Aarø, Leif Edvard (Research report, 2022)
   Utvalgte funn • 82 prosent av dem som deltok er fornøyde med livet • 72 prosent oppgir at helsen er god eller svært god • 11 prosent opplever ensomhet • 74 prosent trives godt eller svært godt i nærmiljøet Om ...
  • Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022: Framgangsmåte og utvalde resultat 

   Knapstad, Marit; Skogen, Jens Christoffer; Hjetland, Gunnhild Johnsen; Nilsen, Thomas Sevenius; Leino, Tony Mathias; Nes, Ragnhild Bang; Aarø, Leif Edvard (Report, 2022)
   Hovedbudskap Utvalde funn • 85 prosent av dei som deltok er fornøgde med livet • 70 prosent oppgir at helsa er god eller svært god • 11 prosent opplever einsemd • 73 prosent trivast godt eller svært godt i nærmiljøet Om ...