• Erfaringsgjennomgang Smittevern i helse- og omsorgstjenesten 

      Eriksen-Volle, Hanne-Merete; Lavoll, Silje Bruland; Sorknes, Nina Kristine; Iversen, Bjørn Gunnar (Research report, 2023)
      Hovedbudskap Formålet med erfaringsgjennomgangen er å identifisere styrker og utfordringer innen smittevern i helsetjenesten, med utgangspunkt i de erfaringer som ble gjort før, under og etter pandemien, og som kan inngå ...