• Covid-19 etter fødeland fra mars 2020 til februar 2021 

   Indseth, Thor; Godøy, Anna Aasen; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Arnesen, Trude Margrete; Jacobsen, Caroline Calero; Vinjerui, Kristin Hestmann; Telle, Kjetil Elias (Research report, 2021)
   Innledning: Covid-19 rammer ikke alle deler av befolkningen likt, og det har betydning både for spredning av smitte og utbruddshåndteringen lokalt og nasjonalt. I denne rapporten har vi undersøkt grad av testing, bekreftet ...
  • Dødelighet i Norge under koronapandemien 2020 til høsten 2022. Notat Desember 2022 

   Stoltenberg, Camilla (Others, 2022)
   I dette notatet beskriver Folkehelseinstituttet (FHI) hvordan dødeligheten i Norge har utviklet seg under pandemien, fra 2020 til høsten 2022. Vi viser forskjeller mellom aldersgrupper, kjønn og fylker, samt utvikling i ...
  • Erfaringsgjennomgang etter utvalgte utbrudd av covid-19 i Norge, desember 2020 – mars 2021 

   Elstrøm, Petter; Falk, Monica; Forland, Frode; Heradstveit, Petter Leinaas; Korpås, Julie Andrine; Lie, Svein; Lange, Heidi; Macdonald, Emily Ann; Naseer, Mohammed Umaer; Nguyen, Truc Trung; Nygård, Karin Maria; Selstø, Annlaug; Utheim, Mari Nythun; Vestrheim, Didrik Frimann; Ødeskaug, Liz Ertzeid (Research report, 2021)
   Denne rapporten beskriver en erfaringsgjennomgang av utvalgte covid-19 utbrudd i Norge, desember 2020 – mars 2021. Rapporten har blitt ledet av en intern arbeidsgruppe ved Folkehelseinstituttet (FHI) og er gjennomført i ...
  • Erfaringsgjennomgang Smittevern i helse- og omsorgstjenesten 

   Eriksen-Volle, Hanne-Merete; Lavoll, Silje Bruland; Sorknes, Nina Kristine; Iversen, Bjørn Gunnar (Research report, 2023)
   Hovedbudskap Formålet med erfaringsgjennomgangen er å identifisere styrker og utfordringer innen smittevern i helsetjenesten, med utgangspunkt i de erfaringer som ble gjort før, under og etter pandemien, og som kan inngå ...
  • Factors impacting on the preparedness ability of a country. A narrative report to the Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) 

   Gawad, Mohamed; Iversen, Bjørn Gunnar (Research report, 2021)
   Hovedbudskap In this report, we aim at: 1. Describing some essential experiences from the current COVID-19 pandemic 2. Exploring various sets of factors impacting national epidemic preparedness and how to review them, 3. ...
  • Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2019 

   Stoltenberg, Camilla; Egner, Ingrid Marie; Boehlke, Nina; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Øgaard, Therese Kari; Fougner, Sonja Kvalheim (Report, 2020)
   Folkehelseinstituttet har en sentral rolle i den nasjonale og globale helseberedskapen og som kunnskapsprodusent i helsesystemet. Instituttets samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra ...
  • Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2021 

   Stoltenberg, Camilla; Golberg, Pernille; Boehlke, Nina; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Øgaard, Therese Kari; Vikum, Eirik Frønæs; Fougner, Sonja Kvalheim (Report, 2022)
   Folkehelseinstituttet har en sentral rolle i den nasjonale og globale helseberedskapen og som kunnskapsprodusent i helsesystemet. Beredskapsarbeidet skjer i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale myndigheter og ...
  • Global Health Preparedness Programme 2016 - 2021 – Final report to Norad 

   Stoltenberg, Camilla (Research report, 2022)
   Executive summary The Norwegian Institute of Public Health (NIPH) established the Global Health Preparedness Programme (GHPP) in 2015 through an agreement with the Ministry of Foreign Affairs. After one and a half years, ...
  • Mikrobiologisk beredskap fram mot neste pandemi. Program● Oppsummering● Abstrakter: Strategimøte 2021 

   Kanestrøm, Anita; Ulvestad, Elling; Lind, Andreas; Endresen, Kristoffer; Aaberge, Ingeborg Sundsvalen (Research report, 2022)
   I regi av «Referansegruppen for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi» ble det 28.oktober 2021 holdt strategimøte på Folkehelseinstituttet om «Mikrobiologisk beredskap fram mot neste pandemi». Strategimøtet ble ...
  • Post COVID-19 condition and new onset diseases after COVID-19 – a rapid review (New edition dec. 2022) 

   Himmels, Jan Peter William; Meneses Echavez, Jose Francisco; Brurberg, Kjetil Gundro (Research report, 2022)
   Background Most people will experience COVID-19 as a mild and transient disease, although some may experience a prolonged period with symptoms. Long-term and nonspecific symptoms have previously been reported following ...
  • Urbanization and preparedness for outbreaks with high-impact respiratory pathogens 

   Hauge, Siri Helene; Meijerink, Hinta; Alveberg, Benedikte Louise; Berg, Are Stuwitz; Bergh, Anne; Bragstad, Karoline; De Blasio, Birgitte Freiesleben; Eriksen-Volle, Hanne-Merete; Feruglio, Siri Laura; Forland, Frode; Grøneng, Gry Marysol; Holme, Jørn Andreas; Hungnes, Olav; Iversen, Bjørn Gunnar; Johansen, Julie Denise Whittle; Jønsrud, Knut; Macdonald, Emily Ann; Nygård, Karin Maria; Nøkleby, Hanne Magdalene; Paulsen, Trine Hessevik; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Rydland, Kjersti Margrethe; Tønnessen, Ragnhild; Veire, Kjetil Berg; Vold, Line; White, Richard Aubrey; Wisløff, Torbjørn; Wolden, Britt (Research report, 2020)
   Urban areas are heterogeneous and therefore implementation of the recommendations of this report will be determined by a city’s available resources, current preparedness, as well as adjusting them to local needs and ...