• Annual Report 2021. Centre for Fertility and Health 

   Håberg, Siri Eldevik; Magnus, Per Minor (Research report; Annual Report, 2022)
   Key message As a Centre of Excellence, the Centre for Fertility and Health submits an Annual Report to the Research Council of Norway each year. This is our fourth annual report, for 2021.
  • Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2021 

   Berild, Jacob Dag; Berg, Are Stuwitz; Bruun, Tone; Christensen, Andreas; Daae, Anita Odveig; DORENBERG, DAGNY HAUG; Dvergsdal, Evy Therese; Einhaug, André; Evensen, Gro; Fenne, Olaug Sveinsgjerd; Gibory, Moustafa; Greve-Isdahl, Margrethe; Heldal, Einar; Løvlie, Astrid Louise; Mengshoel, Anne Torunn; Nilsen, Øivind Jul; Nøkleby, Hanne Magdalene; Olsen, Eirik; Rykkvin, Rikard; SOLBERG, SILJE LAE; Trogstad, Lill; Vestrheim, Didrik Frimann; Watle, Sara Sofie Viksmoen; Wester, Astrid Louise; Askeland Winje, Brita; Østlie, Ingfrid Borlaug (Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, Research report; Annual Report, 2022)
   Barnevaksinasjonsprogrammet 2021 Barnevaksinasjonsprogrammet omfatter en rekke ulike vaksiner som helsemyndighetene anbefaler til barn og unge, og tilbys alle barn og unge som oppholder seg i Norge. I 2021 ble vaksiner ...
  • Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2018 

   Strøm, Marianne Sørlie; Slungård, Gunhild Forland (Research report; Annual Report, 2020)
   For året 2018 er det registrert 190 dødsfall blant ikke-bosatte, noe som utgjør ca. 0,5 prosent av dødsfallene i Norge. Det var 157 menn og 33 kvinner. Det er en overvekt av menn under 70 år. En stor andel av dødsfallene ...
  • Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2021 

   Stoltenberg, Camilla; Golberg, Pernille; Boehlke, Nina; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Øgaard, Therese Kari; Vikum, Eirik Frønæs; Fougner, Sonja Kvalheim (Research report; Annual Report, 2022)
   Folkehelseinstituttet har en sentral rolle i den nasjonale og globale helseberedskapen og som kunnskapsprodusent i helsesystemet. Beredskapsarbeidet skjer i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale myndigheter og ...
  • Folkehelseinstituttet, Årsrapport 2020 

   Stoltenberg, Camilla; Golberg, Pernille; Boehlke, Nina; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Øgaard, Therese Kari; Vikum, Erik; Fougner, Sonja Kvalheim (Research report; Annual Report, 2021)
  • Influensasesongen i Norge 2020-2021 - årsrapport 

   Bragstad, Karoline; Paulsen, Trine Hessevik; Tønnessen, Ragnhild; Klüwer, Birgitte; Rydland, Kjersti Margrethe; Aune, Torstein; Hungnes, Olav (Research report; Annual Report, 2021)
   Hovedbudskap • Influensautbruddet i Norge uteble sesongen 2020-2021. • Andelen influensalignende sykdom overskred aldri utbruddsterskelen. • Det var ingen rapporterte utbrudd av influensa i helseinstitusjoner. • Antallet ...
  • Legemiddelforbruket i Norge 2017–2021. Data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret 

   Bakken, Gry Vibeke; Berg, Christian Lie; Blix, Hege Salvesen; Ilic, Miljana; Litleskare, Irene; Sharikabad, Mohammad Nouri; Ioakeim Skoufa, Ignatios; Torheim, Sissel Marie; Granum, Tove (Legemiddelstatistikk, Research report; Annual Report, 2022)
   Årets rapport Legemiddelforbruket i Norge omfatter tallmateriale og informasjon fra to datakilder, Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret, for perioden 2017-2021. Samlet under ett gir disse kildene et ...
  • Oppdrag fra Mattilsynet. Rapportering av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2020 

   Steinberg, Marianne; Nordheim, Carl Fredrik; Lyngstad, Trude Marie (Research report; Annual Report, 2021)
   Denne rapporten gir en oversikt over vannforsyningssystemer som er rapporteringspliktige etter drikkevannsforskriften i Norge, basert på de data som er tilgjengelige for 2020. I Norge i 2020 var det 1.354 vannforsyningssystemer ...
  • Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner. Årsrapport 2021 

   Caugant, Dominique Andree Yvette; Kløvstad, Hilde; Nilsen, Øivind Jul; Olsen, Anne Olaug (Årsrapport for sykdomsprogrammet: Blod- og seksuelt overførbare infeksjoner, Research report; Annual Report, 2022)
   • Trenden med nedgang i meldte hivtilfeller fortsetter, og vi ser nå det laveste antall påviste tilfeller på mer enn 20 år. De medikamentelle forebyggingsstrategiene antas å være de viktigste årsaker til nedgangen, men ...
  • Tuberkulose i Norge 2008–2009. Med behandlingsresultater 2005–2008 

   Heldal, Einar; Rønning, Karin; Mannsåker, Turid; Dahle, Ulf R (Research report; Annual Report, 2012)
   Forekomsten av tuberkulose i Norge er lav, og synkende i den etnisk norske befolkningen. Fra midten av 1990-tallet har totalt antall tilfeller økt svakt, og er klart relatert til innvandring. Forekomst av tuberkulose meldt ...
  • Tuberkulose i Norge 2010-2011. Behandlingsresultater 2009 og 2010 

   Arnesen, Trude; Heldal, Einar; Mannsåker, Turid; Sandbu, Synne; Rønning, Karin; Eide, Kari Åse (Research report; Annual Report, 2012)
   Folkehelseinstituttet har utgitt årsrapport om tuberkulose i Norge 2010 og 2011. Rapporten omfatter en kort innføring om tuberkulose og tuberkulosekontroll, tuberkulosedata fra 2010 og 2011, data om latent tuberkulose fra ...
  • Tuberkulose i Norge 2019 og 2020 - med behandlingsresultater for 2018 og 2019 

   Arnesen, Trude Margrete; Berild, Jacob Dag; Heldal, Einar; Mengshoel, Anne Torunn (Tuberkulose i Norge - Årsrapport, Research report; Annual Report, 2021)
   Hovedbudskap Denne årsrapporten gjelder både 2019 og 2020 fordi den planlagte 2019 rapporten ble utsatt i fjor sommer på grunn av covid-19 pandemien. Statistikken tyder på at pandemien har hatt få negative konsekvenser ...
  • Tuberkulose i Norge 2021 – med behandlingsresultater for 2020 

   Arnesen, Trude Margrete; Harangen, Othelie Ree; Heldal, Einar; Ingebrigtsen, Trude Miljeteig; Løken, Ragnhild Øye; Mengshoel, Anne Torunn; Tsige, Selam Andegiorgis (Tuberkulose i Norge - Årsrapport, Research report; Annual Report, 2022)
   Hovedbudskap Denne rapporten oppsummerer epidemiologisk informasjon om tuberkulose meldt i Norge i 2021, og smittesporing og for behandlingsresultater for pasienter meldt I 2020. Det ble meldt 154 tilfeller av tuberkulose ...
  • Årsrapport 2020. Overvåkning av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer 

   Lyngstad, Trude Marie; Astrup, Elisabeth; Brandal, Lin Cathrine T.; Eide, Helena Niemi; Feruglio, Siri Laura; Grøneng, Gry Marysol; Valcarcel Salamanca, Beatriz; Johansen, Tone Kristin Bjordal; Jore, Solveig; Lange, Heidi; Lund, Hilde Marie; Macdonald, Emily Ann; Naseer, Mohammed Umaer; Hyllestad, Susanne; Nygård, Karin Maria; Vold, Line (Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner, Research report; Annual Report, 2021)
   I 2020 var det en nedgang for de aller fleste infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr og er meldingspliktige til MSIS. Størst nedgang så vi for campylobacteriose, salmonellose, EHEC, hepatitt A, legionellose ...
  • Årsrapport 2021. Overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer 

   Lyngstad, Trude Marie; Lange, Heidi; Brandal, Lin T.; Astrup, Elisabeth; Eide, Helena Niemi; Johansen, Tone Kristin Bjordal; Lund, Hilde Marie; Naseer, Mohammed Umaer; Amato, Ettore; Grenersen, Marte Petrikke; Lavoll, Silje Bruland; Jore, Solveig; Soleng, Arnulf; Steinert, Mari; Grøneng, Gry Marysol; Valcarcel Salamanca, Beatriz; Macdonald, Emily Ann; Nygård, Karin Maria; Feruglio, Siri Laura (Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner, Research report; Annual Report, 2022)
   Hovedbudskap I 2021 var det en nedgang for de fleste av infeksjonssykdommene som smitter fra mat, vann og dyr og er meldingspliktige til MSIS. Nedgangen skyldes sannsynligvis mindre reiseaktivitet og omfattende smitteverntiltak ...
  • Årsrapport for Giftinformasjonen 2020 

   Tosterud, Mari (Research report; Annual Report, 2021)
   Giftinformasjonen hadde i 2020 flere henvendelser enn noe tidligere år. Statistikken viser primært en generell økning i de fleste kategorier av henvendelser, og det var få vesentlige endringer fra tidligere år selv om ...
  • Årsrapport for Giftinformasjonen 2021 

   Stoltenberg, Camilla (Research report; Annual Report, 2022)
   Giftinformasjonen hadde i 2020 flere henvendelser enn noe tidligere år. Statistikken viser primært en generell økning i de fleste kategorier av henvendelser, og det var få vesentlige endringer fra tidligere år selv om ...
  • Årsrapport Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2017. Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv) 

   Macdonald, Emily Ann; Berg, Thale Cathrine; Brandal, Lin Cathrine T.; Kacelnik, Oliver; Kapperud, Georg; Lange, Heidi; Tønnesen, Ragnhild; Vold, Line; Nygård, Karin Maria (Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i ... : årsrapport / Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv), Research report; Annual Report, 2018)
  • Årsrapport. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2020. Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv) 

   Lyngstad, Trude Marie; Berg, Thale Cathrine; Brandal, Lin Cathrine T.; Lund, Hilde Marie; Kacelnik, Oliver; Lange, Heidi; Macdonald, Emily Ann; Paulsen, Trine Hessevik; Gran, Jahn Christopher; Naseer, Umaer; Vold, Line; Nygård, Karin Maria (Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i ... : årsrapport / Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv), Research report; Annual Report, 2021)
   I 2020 ble det varslet 561 utbrudd med totalt 7 430 rapporterte sykdomstilfeller. Dette tilsvarer en stor økning i antall varslede utbrudd sammenlignet med 2019 (223 utbrudd). Økningen skyldes varsler om utbrudd av SARS-CoV-2 ...
  • Årsrapport. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2021 

   Lyngstad, Trude Marie; Berg, Thale Cathrine; Brandal, Lin T.; Lund, Hilde Marie; Kacelnik, Oliver; Lange, Heidi; Macdonald, Emily Ann; Paulsen, Trine Hessevik; Gran, Jahn Christopher; Naseer, Mohammed Umaer; Nygård, Karin Maria; Feruglio, Siri Laura (Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i ... : årsrapport / Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv), Research report; Annual Report, 2022)
   Hovedbudskap I 2021 ble det varslet 1 252 utbrudd med totalt 19 303 rapporterte sykdomstilfeller. Dette tilsvarer en solid økning i antall varslede utbrudd sammenlignet med 2020 (561 utbrudd) og 2019 (223 utbrudd). Økningen ...