• Legemiddelforbruket i Norge 2016–2020. Data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret 

      Berg, Christian Lie; Blix, Hege Salvesen; Dansie, Live Storehagen; Litleskare, Irene; Olsen, Kristine; Sharikabad, Mohammad Nouri; Amberger, Maria Laura; Torheim, Sissel Marie; Granum, Tove (Legemiddelstatistikk, Research report; Statistics, 2021)
      Årets rapport Legemiddelforbruket i Norge omfatter tallmateriale og informasjon fra to datakilder, Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret, for perioden 2016-2020. Samlet under ett gir disse kildene et ...