Now showing items 28-47 of 695

  • Bakgrunnsdokumentasjon til nasjonale retningslinjer for helsestasjoner 

   Vist, Gunn Elisabeth; Denison, Eva Marie-Louise; Gundersen, Malene Wøhlk; Grøgaard, Jens; Hansen, Mette Ness; Hanssen-Bauer, Merete Waage; Helland, Tove; Hvatum, Ingjerd; Kvalnes, Astrid Hernes; Mosdøl, Annhild; Møllebakken, Kjerstin; Sletten, Tone Dorthe; Sommerseth, Lene Hansen; Strømme, Brita; Underland, Vigdis; Wiggen, Nina; Økland, Toril; Lervik, Jorunn Marie (Research report, 2015)
  • Bedre tilgang til tverrfaglig spesialisert rusbehandling for barn og unge voksne (litteratursøk med sortering) 

   Dalsbø, Therese Kristine; Kirkehei, Ingvild; Steinsvåg, BA; Reinar, Liv Merete (Research report, 2016)
   Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet har på forespørsel fra Oslo universitetssykehus søkt etter oppsummert forskning for arbeidet med rusbehandling av barn, unge og unge voksne. I et avklaringsmøte ble vi enige om å ...
  • Behandling av depresjon med kosttilskudd 

   Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Wæhrens, Anne Hoffmeyer; Norderhaug, Inger Natvig (Research report, 2007)
  • Behandling av håndleddsbrudd (distale radiusfrakturer) hos voksne 

   Frønsdal, Katrine Bjørnebek; Kvernmo, Hebe Desiree; Hove, Leiv M; Husby, Torstein; Røkkum, Magne; Odinsson, Adalstein; Skoglund, Knut; Melhuus, Knut; Williksen, John Håkon; Krukhaug, Yngvar; Finsen, Vilhjalmur; Norderhaug, Inger Natvig; Juvet, Lene Kristine; Lauvrak, Vigdis; Fure, Brynjar (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2013)
  • Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME 

   Larun, Lillebeth; Brurberg, Kjetil Gundro; Fønhus, Marita Sporstøl; Kirkehei, Ingvild (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2011-06)
   NORSK: Bakgrunn Hovedsymptomet ved kronisk utmattelsessyndrom er langvarig utmattelse som ikke er et resultat av pågående belastning eller kan forklares av andre diagnoser. Pasientene har tilleggssymptomer som sår hals, ...
  • Behandling av pasienter med akutt hjerneslag i slagenheter (med og uten tidlig støttet utskriving) 

   Hamidi, Vida; Wisløff, Torbjørn; Ringerike, Tove; Linnestad, Kristin Kamilla; Harboe, Ingrid; Klemp, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-05-30)
   ENGLISH: 1-page key messages B ackground Stroke is the third most common cause of death, a major cause of severe disability in Norway and accounts for considerable amounts of healthcare resources. The organization of ...
  • Behandling av spedbarnskolikk 

   Myrhaug, Hilde Tinderholt; Aas-Jakobsen, Elisabeth; Kjellemyr, Guri T; Kirkehei, Ingvild; Steen-Johnsen, Jon; Håvelsrud, Kari; Helseth, Sølvi (Rapport fra Kunnskpssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-06)
   NORSK: Bakgrunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Apotekforeningen ved Mor–barn-gruppen å lage en systematisk kunnskapsoppsummering over effekten av behandling for spedbarnskolikk. Probl ...
  • Behandling av spiseforstyrrelser 

   Steiro, Asbjørn Kulseng; Hammerstrøm, Karianne Thune; Fønhus, Marita Sporstøl (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-11)
   NORSK: Kunnskapssenteret fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante systematiske oversikter. Helsedirektoratet skal bruke dette i sitt arbeid med ...
  • Behandling av spiseforstyrrelser 

   Steiro, Asbjørn Kulseng; Hammerstrøm, Karianne; Fønhus, Marita Sporstøl (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-11)
   NORSK: Kunnskapssenteret fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante systematiske oversikter. Helsedirektoratet skal bruke dette i sitt arbeid med ...
  • Behandling for å redusere behovet for kirurgiske inngrep hos personer med artrose 

   Kornør, Hege; Harboe, Ingrid; Linnestad, Kristin Kamilla; Klemp, Marianne (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-06)
   NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har fått i oppdrag fra Norsk Revmatikerforbund å søke etter forskning om effekten av forskjellig behandling på behov for kirurgiske inngrep hos personer med artrose. ...
  • Behandling med sentralstimulerende medikamenter av ADHD hos voksne 

   Myhre, Kurt I (Research report, 2005)
  • Behandling og rehabilitering av pasienter med hjerneslag 

   Lauvrak, Vigdis; Norderhaug, Inger Natvig; Klemp, Marianne (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-12)
   NORSK: Bakgrunn En nasjonal pasientsikkerhetskampanje, med planlagt oppstart i 2011, er under forberedelse. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av innsatsområder og tiltak, har vi foretatt en hurtigoppsummering ...
  • Behandlingsmetodar for flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem 

   Innvær, Simon; Ormstad, Sari Susanna; Paulsen, Elizabeth Joan; Norderhaug, Inger Natvig (Research report, 2006)
   Samandrag og konklusjon Føremålet med dette arbeidet var å vurdere systematiske oversikter og RCTàr om behandling av flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem. Den vanlegaste diagnosen ved alvorlege psykiske helseproblem ...
  • Behandlingsreiser: Systematisk litteratursøk med sortert referanseliste 

   Vist, Gunn Elisabeth; Mathisen, Mariann (Research report, 2012)
  • Benzodiazepiner i behandling av personer med rusmiddelproblemer 

   Nilsen, Ellen M; Bachs, Liliana Casulleras; Bjørner, Trine; Høiseth, Gudrun; Johnsen, Jon; Ørbeck, Anne-Lill; Waal, Helge; Ormstad, Sari Susanna; Kornør, Hege; Paulsen, Elizabeth J.; Hofmann, Bjørn (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har oppsummert kunnskap om bruk av benzodiazepiner i behandling av personer med rusmiddelproblemer. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med en ekstern utredningsgruppe, og utført ...
  • Beregning av volum av et utvalg av kirurgiske prosedyrer i spesialisthelsetjenesten for nettstedet Fritt sykehusvalg Norge 

   Håheim, Lise Lund; Myhrstad, Mari Charlotte Wik; Joner, Geir; Kristoffersen, Doris Tove (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2008-04)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har utført en beregning av volum av utførte prosedyrer innen spesialisthelsetjenesten på oppdrag fra Helsedirektoratet. Datagrunnlaget er Norsk pasientregister (NPR), og datafiler ...
  • Beregning av volum av et utvalg undersøkelser og prosedyrer i spesialisthelsetjenesten for nettstedet Fritt sykehusvalg Norge. Del 2: undersøkelser og ikke-kirurgiske prosedyrer. 

   Håheim, Lise Lund; Damgaard, Katrine; Kristoffersen, Doris Tove (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2011-04)
   NORSK: Bakgrunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har identifisert koder og utført beregning av volum for utførte undersøkelser og prosedyrer innen spesialisthelsetjenesten på oppdrag fra Helsedirektoratet. De ...
  • Betenkning om forholdet mellom fett og hjerte-kar-sykdommer 

   Nicolaysen, Ragnar; Eeg-Larsen, N; Jervell, Anton; Owren, Paul A; Hjort, Peter Fredrik; Øgrim, Marit Eggen; Gran, Fredrik C (Book, 1963)
  • Betydningen av personellkompetanse for å bedre sosial deltakelse og aktivitet for brukere av kommunale hjemmetjenester 

   Dahm, Kristin Thuve; Landmark, Brynjar; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-05)
   NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å lage en systematisk kunnskapsoppsummering over forskning som belyser effekten av bruk av personell med særskilt kompetanse i ...
  • Biologiske legemidler i behandling av tidlig leddgikt (revmatoid artritt) 

   Movik, Espen; Linnestad, Kristin Kamilla; Hagen, Gunhild; Kornør, Hege; Harboe, Ingrid; Klemp, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-02)