Now showing items 381-400 of 695

  • Langtidseffekter etter fedmekirurgi 

   Giske, Liv; Lauvrak, Vigdis; Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Hofmann, Bjørn; Håvelsrud, Kari; Vang, Vidar Jusnes; Fure, Brynjar (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report; Systematic Review, 2014)
  • Legemiddelbehandling hos eldre innlagt for psykisk lidelse 

   Pike, Eva; Harboe, Ingrid; Ringerike, Tove; Klemp, Marianne (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-09)
   NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk januar 2008 i oppdrag fra Diakonhjemmet sykehus å gjøre litteratursøk med sortering over emnet: Legemiddelbehandling hos eldre innlagt for psykisk lidelse. Hovedfokus ...
  • Legemiddelet ivakaftor for cyctisk fibrose og ordningen med individuell refusjon 

   Wang, Hege; Høymork, Siv Cathrine (Research report, 2014)
  • Legemiddelforbruk i fylkene - store forskjeller, små forklaringer 

   Haugen, Øystein; Waaler, Hans Thomas; Hjort, Peter Fredrik (Rapport fra NAVFs gruppe for helsetjeneteforskning, Research report, 1978)
  • Legemidler til røykeslutt 

   Sæterdal, Ingvil von Mehren; Ringerike, Tove; Odgaard-Jensen, Jan; Harboe, Ingrid; Hagen, Gunhild; Reikvam, Åsmund; Klemp, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2010-04)
   NORSK: Røyking er en risikofaktor for en rekke sykdommer, blant annet kreft, lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer. I Norge er det ca 21 % av befolkningen som røyker daglig. Tiltak for røykeslutt deles vanligvis inn i ...
  • Legemidler ved astma og KOLS 

   Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Hamidi, Vida; Harboe, Ingrid; Klemp, Marianne (Research report, 2008)
  • Lett tilgjengelig hormonell prevensjon til kvinner i alderen 20-24 år 

   Myrhaug, Hilde Tinderholt; Nesheim, Britt-Ingjerd; Kirkehei, Ingvild; Juvkam, kari Hilde; Håvelsrud, Kari; Egeberg, Kathrine; Møllebakken, Kjersti (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2008)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet (Hdir) å lage en systematisk kunnskapsoppsummering over nasjonal og internasjonal forskning som belyser effekter av ...
  • Lindring av smerter hos kreftpasienter 

   Kongsgaard, Ulf; Kaasa, Stein; Dale, Ola; Ottesen, Stig; Nordøy, Tone; Hessling, Sten Erik; von Hofacker, Sebastian; Bruland, Øyvind; Lyngstadaas, Anita (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2005)
   Denne rapporten er en bestilling fra tidligere Sosial-og helsedepartementet om å vurdere kunnskapsgrunnlaget om effekt av palliativ smertebehandling ved kreft, dvs. Effekt av ulike behandlingsmetoder for å lindre smerter ...
  • Listelengde og kvalitet i fastlegeordningen 

   Lidal, Ingeborg Beate; Håvelsrud, Kari; Mathisen, Mariann; Vist, Gunn Elisabeth (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report; Systematic Review, 2012)
  • Litteratursøk helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

   Reinar, Liv Merete; Kirkehei, Ingvild (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-05-06)
   NORSK: Kunnskapssenteret fikk den 21. januar 2009 en muntlig henvendelse fra avdeling kommunale tjenester i Helsedirektoratet. Vi ble spurt om vi kunne utføre et litteratursøk etter forskning om effekten av ulike tiltak ...
  • Litteratursøk med sortering – Psykososial behandling av ikke-affektive psykoser (herunder schizofreni). 

   Steiro, Asbjørn Kulseng; Dalsbø, Therese Kristine; Harboe, Ingrid; Smedslund, Geir (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-04-04)
   NORSK: Hva er effekten av psykososiale tiltak som nettverk, bolig, og kontinuitet i behandlingen for personer med ikke-affektive psykoser (herunder schizofreni)? Hva er effekten av medikamentelle og psykososiale tiltak for ...
  • Litteratursøk med sortering – Vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd i behandlingen av personer med psykiske lidelser 

   Dalsbø, Therese Kristine; Smedslund, Geir; Steiro, Asbjørn Kulseng (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-11)
   NORSK: Hva er effekten av å bruke kosttilskudd som vitaminer, mineraler og omega-3 i behandlingen av personer med psykiske lidelser? Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har publisert et notat der grunnlaget er ...
  • Litteratursøk – Behandling av kokainavhengighet 

   Dalsbø, Therese Kristine; Smedslund, Geir (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-07-23)
   Bakgrunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i januar 2009 ioppdrag fra Helse Sør-Øst å oppsummere tilgjengelig forskning om effektiv rusbehandling. Etter muntlige avklaringer i juni ble bestillingen spisset ...
  • Livets sluttfase - om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende 

   Skår, Åse; Juvet, Lene Kristine; Smedslund, Geir; Bahus, Marianne Klungland; Pedersen, Reidar; Fure, Brynjar (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2014)
  • Lokale akutte døgntilbud sammenlignet med innleggelse i sykehus 

   Forsetlund, Signe Louise; Holte, Hilde H.; Straumann, Gyri Synnøve Hval (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2014)
  • Læringsnettverk som verktøy i kvalitetsforbedring - en oppsummering av forskning og erfaring 

   Bakke, Toril; Udness, Ellen; Harboe, Ingrid (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-12)
   NORSK: Læringsnettverk er et verktøy som blir brukt i forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Hensikten er å spre kompetanse på ulike områder og bedre kvaliteten på tjenestene. Kjernen i læringsnettverk er felles ...
  • Magnetresonanstomografi ved undersøkelse av nakkeskade 

   Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Giske, Liv (Research report, 2014)
  • Mammografiscreening av kvinner 40-49 år. 

   Bjørndal, Arild; Forsetlund, Louise (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Systematisk kunnskapsoppsummering, Research report, 2007-04)
   BAKGRUNN Noen alvorlige sykdommer har en snikende debut og relativt stor utbredelse i befolkningen. Dersom det finnes effektiv behandling, kan det være hensiktsmessig å organisere masseundersøkelser, eller screening, ...
  • Mannlig infertilitet: Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI) med spermier uthentet fra bitestikkel eller testikkel 

   Holte, Therese Opsahl; Hofmann, Bjørn; Lie, Rolv T; Norderhaug, Inger Natvig; Romundstad, Pål; Sæterdal, Ingvil von Mehren; Ørstavik, Karen Helene; Tanbo, Tom Gunnar (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Sosial- og helsedirektoratet har bedt Kunnskapssenteret gå gjennom vitenskapelig dokumentasjon om emnet og besvare følgende spørsmål: "Ved ufrivillig barnløshet på grunn av mannlig infertilitet, hva er effekten av ...
  • Mål for helseplanlegging. 

   Hjort, Peter Fredrik (NU serien,A, Chapter; Research report, 1978)