• Work programmes for welfare recipients 

   Smedslund, Geir; Hagen, Kåre Birger; Steiro, Asbjørn Kulseng; Johme, Torill; Dalsbø, Therese Kristine; Rud, Mons Georg (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2006)
   Objectives: To estimate the effects of work programmes, including elements such as job search assistance, job search training, subsidised employment, job clubs, vocational training, etc. on welfare recipients. Employment ...
  • Økonomisk evaluering av humant papillomavirus (HPV)-vaksinasjon i Norge 

   Neilson, Aileen Rae; de Blasio, Birgitte Freiesleben (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ble bedt av Nasjonalt folkehelseinstitutt om å lage en medisinsk metodevurdering av vaksiner mot humant papillomavirus (HPV) -infeksjon. En systematisk oversikt over effekt og ...
  • Økt sykkelbruk - bedre helse 

   Hjort, Peter Fredrik; Waaler, Hans Thomas (Rapport fra NAVF, Research report, 1980)