Now showing items 21-40 of 695

  • Antibiotikabehandling ved nevroborreliose – litteratursøk med sortering 

   Ringerike, Tove; Sæterdal, Ingvil von Mehren; Gundersen, Malene Wøhlk; Sundal, Jon (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2011-03)
  • Antibiotikabehandling ved peritonitt, cholangitt og cholecystitt – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste 

   Ringerike, Tove; Sæterdal, Ingvil von Mehren; Gundersen, Malene Wøhlk (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2011-05)
  • Antiretroviral drugs, genotoxicity, and adverse effects 

   Fretheim, Atle; Norderhaug, Inger Natvig (Research report, 2006)
  • Arbeidslivsbaserte tiltak for psykisk helse hos ansatte 

   Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve; Austvoll-Dahlgren, Astrid; Knapstad, Marit; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report; Systematic Review, 2013)
   Deltakelse i arbeidslivet har positive virkninger som at den ansatte får økonomisk inntekt, sosial kontakt og opplevelse av mestring, men arbeid kan også ha negative effekter på psykisk helse. Denne oppsummeringen av ...
  • Arkitektur og design for livskvalitet og helse. En kartlegging av foreliggende forskning 

   Hammerstrøm, Karianne Thune; Bjørndal, Arild (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007-10)
  • Assay of prothrombin. 

   Stormorken, Helge; Hjort, Peter Fredrik (Chapter, 1958)
  • Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose 

   Giske, Liv; Lauvrak, Vigdis; Stoinska-Schneider, Anna; Frønsdal, Katrine Bjørnebek; Kvamme, Maria Knoph; Ormstad, Sari Susanna; Fure, Brynjar (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2015)
  • Bakgrunnsdokumentasjon til nasjonale retningslinjer for helsestasjoner 

   Vist, Gunn Elisabeth; Denison, Eva Marie-Louise; Gundersen, Malene Wøhlk; Grøgaard, Jens; Hansen, Mette Ness; Hanssen-Bauer, Merete Waage; Helland, Tove; Hvatum, Ingjerd; Kvalnes, Astrid Hernes; Mosdøl, Annhild; Møllebakken, Kjerstin; Sletten, Tone Dorthe; Sommerseth, Lene Hansen; Strømme, Brita; Underland, Vigdis; Wiggen, Nina; Økland, Toril; Lervik, Jorunn Marie (Research report, 2015)
  • Bedre tilgang til tverrfaglig spesialisert rusbehandling for barn og unge voksne (litteratursøk med sortering) 

   Dalsbø, Therese Kristine; Kirkehei, Ingvild; Steinsvåg, BA; Reinar, Liv Merete (Research report, 2016)
   Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet har på forespørsel fra Oslo universitetssykehus søkt etter oppsummert forskning for arbeidet med rusbehandling av barn, unge og unge voksne. I et avklaringsmøte ble vi enige om å ...
  • Behandling av depresjon med kosttilskudd 

   Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Wæhrens, Anne Hoffmeyer; Norderhaug, Inger Natvig (Research report, 2007)
  • Behandling av håndleddsbrudd (distale radiusfrakturer) hos voksne 

   Frønsdal, Katrine Bjørnebek; Kvernmo, Hebe Desiree; Hove, Leiv M; Husby, Torstein; Røkkum, Magne; Odinsson, Adalstein; Skoglund, Knut; Melhuus, Knut; Williksen, John Håkon; Krukhaug, Yngvar; Finsen, Vilhjalmur; Norderhaug, Inger Natvig; Juvet, Lene Kristine; Lauvrak, Vigdis; Fure, Brynjar (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2013)
  • Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME 

   Larun, Lillebeth; Brurberg, Kjetil Gundro; Fønhus, Marita Sporstøl; Kirkehei, Ingvild (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2011-06)
   NORSK: Bakgrunn Hovedsymptomet ved kronisk utmattelsessyndrom er langvarig utmattelse som ikke er et resultat av pågående belastning eller kan forklares av andre diagnoser. Pasientene har tilleggssymptomer som sår hals, ...
  • Behandling av pasienter med akutt hjerneslag i slagenheter (med og uten tidlig støttet utskriving) 

   Hamidi, Vida; Wisløff, Torbjørn; Ringerike, Tove; Linnestad, Kristin Kamilla; Harboe, Ingrid; Klemp, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-05-30)
   ENGLISH: 1-page key messages B ackground Stroke is the third most common cause of death, a major cause of severe disability in Norway and accounts for considerable amounts of healthcare resources. The organization of ...
  • Behandling av spedbarnskolikk 

   Myrhaug, Hilde Tinderholt; Aas-Jakobsen, Elisabeth; Kjellemyr, Guri T; Kirkehei, Ingvild; Steen-Johnsen, Jon; Håvelsrud, Kari; Helseth, Sølvi (Rapport fra Kunnskpssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-06)
   NORSK: Bakgrunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Apotekforeningen ved Mor–barn-gruppen å lage en systematisk kunnskapsoppsummering over effekten av behandling for spedbarnskolikk. Probl ...
  • Behandling av spiseforstyrrelser 

   Steiro, Asbjørn Kulseng; Hammerstrøm, Karianne Thune; Fønhus, Marita Sporstøl (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-11)
   NORSK: Kunnskapssenteret fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante systematiske oversikter. Helsedirektoratet skal bruke dette i sitt arbeid med ...
  • Behandling av spiseforstyrrelser 

   Steiro, Asbjørn Kulseng; Hammerstrøm, Karianne; Fønhus, Marita Sporstøl (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-11)
   NORSK: Kunnskapssenteret fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante systematiske oversikter. Helsedirektoratet skal bruke dette i sitt arbeid med ...
  • Behandling for å redusere behovet for kirurgiske inngrep hos personer med artrose 

   Kornør, Hege; Harboe, Ingrid; Linnestad, Kristin Kamilla; Klemp, Marianne (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-06)
   NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har fått i oppdrag fra Norsk Revmatikerforbund å søke etter forskning om effekten av forskjellig behandling på behov for kirurgiske inngrep hos personer med artrose. ...
  • Behandling med sentralstimulerende medikamenter av ADHD hos voksne 

   Myhre, Kurt I (Research report, 2005)
  • Behandling og rehabilitering av pasienter med hjerneslag 

   Lauvrak, Vigdis; Norderhaug, Inger Natvig; Klemp, Marianne (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-12)
   NORSK: Bakgrunn En nasjonal pasientsikkerhetskampanje, med planlagt oppstart i 2011, er under forberedelse. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av innsatsområder og tiltak, har vi foretatt en hurtigoppsummering ...
  • Behandlingsmetodar for flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem 

   Innvær, Simon; Ormstad, Sari Susanna; Paulsen, Elizabeth Joan; Norderhaug, Inger Natvig (Research report, 2006)
   Samandrag og konklusjon Føremålet med dette arbeidet var å vurdere systematiske oversikter og RCTàr om behandling av flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem. Den vanlegaste diagnosen ved alvorlege psykiske helseproblem ...