• Fra leie til eie: Effekter av tiltak som har som mål å få flere lavinntektshusholdninger inn i eiermarkedet 

      Nordlund, Kristina Rolstad; Munthe-Kaas, Heather Menzies; Noonan, Eamonn; Smedslund, Geir; Hammerstrøm, Karianne Thune; Wollscheid, Sabine; Aarland, Kristin (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2013)
      Det overordnede målet i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne bo godt og trygt, og det har lenge vært bred politisk enighet om at nordmenn flest helst skal eie sin egen bolig. Startlån er ett av de boligøkonomiske ...