• Helseøkonomisk evaluering av bevacizumab ved metastatisk kolorektalcancer 

      Aaserud, Morten; Kristiansen, Ivar Sønbø; Neilson, Aileen Rae; Norum, Jan; Sørbye, Halfdan; Aas, Eline; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2007)
      Vi har gjennomført en modellbasert analyse av kostnadseffektiviteten av bevacizumab som førstelinjebehandling av metastatisk kolorektalcancer (tykk- og endetarmskreft) i Norge. Vi har undersøkt effekten av å legge bevacizumab ...