• Behandling av spedbarnskolikk 

      Myrhaug, Hilde Tinderholt; Aas-Jakobsen, Elisabeth; Kjellemyr, Guri T; Kirkehei, Ingvild; Steen-Johnsen, Jon; Håvelsrud, Kari; Helseth, Sølvi (Rapport fra Kunnskpssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-06)
      NORSK: Bakgrunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Apotekforeningen ved Mor–barn-gruppen å lage en systematisk kunnskapsoppsummering over effekten av behandling for spedbarnskolikk. Probl ...