• Helseøkonomisk evaluering av bevacizumab ved metastatisk kolorektalcancer 

   Aaserud, Morten; Kristiansen, Ivar Sønbø; Neilson, Aileen Rae; Norum, Jan; Sørbye, Halfdan; Aas, Eline; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2007)
   Vi har gjennomført en modellbasert analyse av kostnadseffektiviteten av bevacizumab som førstelinjebehandling av metastatisk kolorektalcancer (tykk- og endetarmskreft) i Norge. Vi har undersøkt effekten av å legge bevacizumab ...
  • Oppsummering av publiserte helseøkonomiske evalueringer av cetuximab ved metastatisk kolorektalcancer 

   Movik, Espen; Hamidi, Vida; Aaserud, Morten; Neilson, Aileen Rae; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2008)
   Vi har oppsummert publiserte norske og internasjonale studier av kostnadseffektiviteten av cetuximab i kombinasjon med irinotecan som tredjelinjebehandling av kreft i tykktarm/endetarm med spredning (metastatisk ...
  • TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer (del 3): Helseøkonomi 

   Movik, Espen; Neilson, Aileen Rae; Aaserud, Morten (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Behandling med tumor nekrose faktor alfa (TNF-α eller bare TNF)-hemmere blir ansett som et alternativ til behandling med tradisjonelle sykdomsmodifiserende antirevmatiske medikamenter (såkalte DMARDs) for pasienter med ...