• Tidlig ultralyd i svangerskapsomsorgen 

      Lauvrak, Vigdis; Norderhaug, Inger Natvig; Hagen, Gunhild; Movik, Espen; Acharya, Ganesh; Forus, Anne; Hofmann, Bjørn; Johnsen, Synnøve Lian; Kaasen, Anne; Melve, Kari Klungsøyr; Markestad, Trond; Salvesen, Kjell Å; Staff, Annetine; Roksund, Gisle; Klemp, Marianne; Fure, Brynjar (Research report, 2012)