• Antibiotikabehandling i sykehus, peroral versus intravenøs behandling 

      Sæterdal, Ingvil von Mehren; Akselsen, Per-Espen; Berild, Dag; Harboe, Ingrid; Odgaard-Jensen, Jan; Reinertsen, Even; Vist, Gunn Elisabeth; Klemp, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2010)
      NORSK: Bakgrunn: Denne rapporten adresserer problemstillingen: Er det forskjell i effekt mellom peroral og intravenøs antibiotikabehandling av infeksjonssykdommer hos store og viktige pasientgrupper. Rapporten besvarer ...