• Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Vurdering av effekt av profylaktiske HPV-vaksiner 

      Nilsen, Ellen M; Alfsen, Cecilie G.; Feiring, Berit; Skjeldestad, Finn Egil; Steen, Rita; Sæterdal, Ingvil von Mehren (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
      Denne rapporten er første del av et oppdrag fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, med fokus på vurdering av effekt og sikkerhet ved bruk av vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Det pågår helseøkonomiske analyser som ...