• Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer 

      Landmark, Brynjar Fowels; Almås, Elsa Mari; Brurberg, Kjetil Gundro; Hammerstrøm, Karianne; Aars, Håkon; Fjeld, Wenche; Haaland, Wenche; Svendsen, Kjell Olav; Sørensen, Dagfinn; Tollefsen, Mary Flemming; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2012)