• Kliniske studier av av yrkesbetinget løsemiddeleksponerte. Et systematisk litteratursøk 

      Lauvrak, Vigdis; Harboe, Ingrid; Aaserud, Olaf; Andorsen, Gerd Sissel; Bast-Pettersen, Rita; Olsen, Randi; Skogen, Ulf; Sundal, Endre; Troland, Kari; Svendsen, Martin V.; Søstrand, Per; Thorud, Syvert; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-09)
      NORSK: Sammendrag I Norge er det enighet om de overordnede kriteriene for å gi diagnosen løsemiddelskade. Likevel er det ikke utviklet en enhetlig og detaljert modell for utredning av slik skade. Nasjonalt kunnskapssenter ...