• Effekt av tverrfaglig, teambasert rehabilitering, inkludert undervisning, ved revmatoid artritt (leddgikt) 

   Arentz-Hansen, Helene; Smedslund, Geir; Kvalvik, Anne Grimstvedt; Dagfinrud, Hanne; Fure, Brynjar (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2012)
  • Hjertepumper (LVAD) som varig behandling av pasienter med alvorlig hjertesvikt 

   Lauvrak, Vigdis; Skår, Åse; Arentz-Hansen, Helene; Fure, Brynjar; Hamidi, Vida (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2013)
  • Rhesus typing av foster basert på blodprøve fra rhesus negative gravide 

   Arentz-Hansen, Helene; Brurberg, Kjetil Gundro; Kvamme, Maria Knoph; Stoinska-Schneider, Anna; Hofmann, Bjørn; Ormstad, Sari Susanna; Fure, Brynjar (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2014)
  • TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer 

   Arentz-Hansen, Helene; Granum, Lars; Gulseth, Hans-Christian; Idsø, Njål; Knudsrød, Ole Gard; Koldingsnes, Wenche; Monsbakken, Jan A.; Mørk, Nils-Jørgen; Nordvåg, Bjørn-Yngvar; Odgaard-Jensen, Jan; Palm, Øyvind; Wallenius, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2006)
   Denne rapporten er første del av et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF med fokus på effekt og bivirkninger ved bruk av TNF-hemmere. Dette er biologiske betennelsesdempende medikamenter som i økende ...
  • TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer (del 2): Effekt og bivirkninger over tid 

   Arentz-Hansen, Helene; Palm, Øyvind; Norderhaug, Inger Natvig; Gjertsen, Marianne Klemp; Nordvåg, Bjørn-Yngvar (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2007)
   Denne rapporten er andre del av et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF med fokus på effekt og bivirkninger ved bruk av TNF-hemmere i behandlingen av revmatiske sykdommer.
  • Utprøving av mini-HTA i Helse Vest RHF 

   Arentz-Hansen, Helene; Ormstad, Sari Susanna; Hamidi, Vida; Juvet, Lene Kristine; Fure, Brynjar; Norderhaug, Inger Natvig (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2011-04)
   Norsk: Vi har utviklet en norsk versjon av skjema og system for mini-HTA og testet dette ved to sykehus i Helse Vest RHF. Seks nye metoder ble evaluert ved bruk av mini-HTA-skjemaet, hvorav fire ble ferdigstilt og to delvis ...