• Pasientsikkerhet i sykehus – kunnskap eller kampanje? 

      Krogstad, Unni; Ormstad, Sari Susanna; Rygh, Liv; Arntzen, Elisabeth; Baalsrud, Anders; Gilbert, mads; Nilsen, Stein Tore (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2007)
      Helse Øst RHF har bedt Kunnskapssenteret om å vurdere dokumentasjonen for de seks satsingsområdene kampanjen fokuserer på: Etablere 'Rapid response team' (ekspertgruppe som tilkalles ved forverret tilstand hos pasienter) ...