• Intermitterende oksygen til KOLS-pasienter uten uttalt hypoksemi 

      Holte, Therese Opsahl; Asmervik, Jostein; Bakke, Per; Stavem, Knut (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2008)
      Norsk forening for Lungemedisin ba Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om å oppsummere dokumentasjonen som foreligger om effekt av intermitterende oksygenbehandling i hvile eller ved aktivitet hos KOLS-pasienter ...