Show simple item record

dc.contributor.authorSteiro, Asbjørn Kulsengen
dc.contributor.authorHammerstrøm, Karianneen
dc.contributor.authorFønhus, Marita Sporstølen
dc.date.accessioned2011-05-25T08:17:48Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:24:13Z
dc.date.available2011-05-25T08:17:48Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:24:13Z
dc.date.issued2010-11nb_NO
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-376-0nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378032
dc.description.abstractNORSK: Kunnskapssenteret fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante systematiske oversikter. Helsedirektoratet skal bruke dette i sitt arbeid med nasjonale retningslinjer. Oppdraget var å finne oversikter om behandling av spiseforstyrrelser med vekt på familieterapi, kognitiv terapi, medikamentell, poliklinisk behandling og selvhjelp for personer med anoreksi, bulimi og overspisningslidelse. Vi utarbeidet et systematisk litteratursøk. I juni 2010 søkte vi i følgende databaser; Medline, Embase, PsycInfo, Cinahl, SveMed + og Cochrane Library. Tre medarbeidere gikk uavhengig av hverandere gjennom identifiserte publikasjoner/referanser og vurderte relevans etter inklusjonskriteriene. Søket resulterte i 4 269 referanser. Vi vurderte de identifiserte referansene til å være mulig relevante i henhold til de forhånsdefinerte inklusjonskriteriene og av disse ble 41 oversikter og metaanlyser inkludert. Vi sorterte oversiktene etter behandlingstiltak; 1) familieterapi, kognitiv terapi, medikamentell, poliklinisk behandling eller selvhjelp, og 2) etter diagnosegruppene anoreksi, bulimi og overspisningslidelse. Denne kartleggingen av forskningspublikasjoner viser hva som finnes av oppsummert forskning om medikamentelle og psykososiale tiltak i behandlingen av personer med spiseforstyrrelser. Oversiktene vi henviser til er ikke nødvendigvis systematiske eller av høy kvalitet. Konsekvensen er at vi anbefaler å kritisk vurdere oversiktene vi henviser til før de eventuelt brukes i nasjonal retningslinjer av spiseforstyrrelser.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services was commissioned by the Norwegian Directorate of Health to perform a systematic search for systematic reviews on psychosocial and medical interventions for persons with eating disorder, and sorting into medicational treatment, cognitive therapy, family therapy, self help and outpatient treatment, for persons diagnosed according to anorexia, bulimic or binge eating disorder. We developed a systematic literature search. We performed systematic searches in Medline, Embase, PsycInfo, Cinahl, SveMed+ and Cochrane Library june 2010. Three of the project team read and assessed title and abstracts independently and assessed relevance after predefined inclusion criteria. The search identified 4269 articles. We included 41 reviews that were considered relevant after using predefined inclusion criteria, and sorted these references according to type of population and intervention. Abstracts of included reviews are presented in the appendix. We did not assess the methodological quality of the reviews, nor did we summarize or grade the evidence. We highly recommend using checklist to assess the quality of the reviews. Our mapping of research publications showed the existing summarized research of medication and psychosocial treatment for persons with eating disorder. The reviews we refer to are not necessarily systematic or of high quality. These potential weaknesses show the need for thorough assessment. We strongly recommend a critical appraisal, before utilization of this evidence into practice.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Behandling+av+spiseforstyrrelser.11018.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleBehandling av spiseforstyrrelserno
dc.title.alternativeTreatment for persons with eating disorderen
dc.typeResearch reporten
dc.contributor.departmentNOKCen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record