Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDenison, Eva Marie-Louiseen
dc.contributor.authorBakke, Eirinen
dc.contributor.authorMørland, Jørgen
dc.contributor.authorKirkehei, Ingvilden
dc.contributor.authorFretheim, Atleen
dc.date.accessioned2011-05-31T18:22:31Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:24:25Z
dc.date.available2011-05-31T18:22:31Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:24:25Z
dc.date.issued2009-04-29nb_NO
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 7/2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-267-1nb_NO
dc.identifier.issn1890-1298nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378082
dc.description.abstractKunnskapssenteret har, i samarbeid med forskere fra Folkehelseinstituttet, gjort et omfattende litteratursøk etter systematiske oversikter som kan belyse følgende problemstillinger: Hva er sammenhengen mellom bruk av alkohol (sprit, vin, øl) og risikoen for å få hjerte- og karsykdom eller dø? Hva er sammenhengen mellom bruk av alkohol og kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom (som hypertensjon)? Hvilke potensielle skeivheter (bias) er viktige å ta hensyn til i studier av slike sammenhenger? Aktuelle artikler ble innhentet og vurdert i fulltekst med tanke på om de oppfylte inklusjonskriteriene som var satt opp: Formålet med oversikten skal være klart definert Dette formålet skal gjelde sammenhengen mellom alkohol (sprit, vin, øl) og hjerte- og karsykdom eller dødelighet, eller kjent risikofaktor for hjerte- og karsykdom (hypertensjon), eller skeivheter (bias) i studier av sammenhengen mellom alkohol (sprit, vin, øl) og hjerte- og karsykdom eller dødelighet, eller kjent risikofaktor for hjerte- og karsykdom Det skal gå fram i metodedelen av artikkelen/rapporten hvilke databaser som det er søkt i, og for hvilken tidsperiode Vi identifiserte i alt 34 artikler eller rapporter fra 1998 og seinere, som oppfylte våre inklusjonskriterier. Vi har ikke vurdert kvaliteten på disse og har heller ikke forsøkt å oppsummere funnene utover å gjengi sammendrag av hver oversikt.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries7/2009en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Alkohol+og+hjertesykdom%2C+litteraturs%C3%B8k+etter+systematiske+oppsummeringer.6088.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleAlkohol og hjertesykdom – litteratursøk etter systematiske oversikterno
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.contributor.departmentNOKCen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel