Show simple item record

dc.contributor.authorMyrhaug, Hilde Tinderholten
dc.contributor.authorAas-Jakobsen, Elisabethen
dc.contributor.authorKjellemyr, Guri Ten
dc.contributor.authorKirkehei, Ingvilden
dc.contributor.authorSteen-Johnsen, Jonen
dc.contributor.authorHåvelsrud, Karien
dc.contributor.authorHelseth, Sølvien
dc.date.accessioned2011-06-20T09:27:50Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:24:26Z
dc.date.available2011-06-20T09:27:50Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:24:26Z
dc.date.issued2009-06nb_NO
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 14/2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-276-3nb_NO
dc.identifier.issn1890-1298nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378090
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Apotekforeningen ved Mor–barn-gruppen å lage en systematisk kunnskapsoppsummering over effekten av behandling for spedbarnskolikk. Problemstilling Hva viser forskning om effekten av behandling for spedbarnskolikk? Metode Vi søkte etter litteratur i internasjonale forskningsdatabaser, valgte ut systematiske oversikter som oppfylte våre inklusjonskriterier, vurderte kvaliteten til oversiktene og oppsummerte resultatene beskrivende. Resultat Vi har oppsummert resultatene fra tre systematiske oversikter og en oversikt over oversikter. Vår oppsummering viser at følgende tiltak kan muligens redusere gråtetid per døgn noe: Å råde foreldrene til å redusere stimulering av spedbarnet og morsmelkserstatning fri for myse[1]. For andre positive virkninger hadde sukkervann muligens en litt mer forbedrende effekt på spedbarn med kolikk enn placebo. Det er stor usikkerhet knyttet til effekt for de andre tiltakene som ble evaluert i inkluderte oversikter. Konklusjon Denne oppsummeringen viser at to tiltak viste positive tendenser til å redusere gråtetid per døgn. Disse tiltakene omhandlet å redusere stimulering av spedbarnet og morsmelkserstatning fri for myse. Sukkervann viste også positive tendenser til lindrende effekt hos spedbarn med kolikk. Det er store metodiske svakheter knyttet til utførelsen av studiene. Resultatene må tolkes med forsiktighet.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Background The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services was asked by the Norwegian Pharmacy Association to review national and international research concerning treatment of infantile colic. Objective The aim of this report was to answer the following question: What are the effects of treatments for infantile colic? Methods We systematically searched for literature in relevant international databases, we included articles that met our inclusion criteria, and critically appraised and summarised the results descriptively. Results We summarised results from four systematic reviews and found that the following interventions might somewhat reduce the duration of crying: Advise parents to reduce stimulation of the child Cows’ milk free formula to child Use of sucrose may have an ameliorating effect on infant colic. There is great uncertainty about the effects of the other evaluated options in the included overviews. Conclusion Our review shows four promising interventions that might reduce infant crying duration. The interventions are reducing stimulation of the child, use of sucrose and cows’ milk free formula to child. These results must be interpreted with great caution because of great methodological concerns regarding the individual studies included in the reviews.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskpssentereten
dc.relation.ispartofseries14/2009en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Behandling+av+spedbarnskolikk.6526.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleBehandling av spedbarnskolikkno
dc.title.alternativeTreatment of infant colicen
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin318952


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record