Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrurberg, Kjetil Gundroen
dc.contributor.authorMyrhaug, Hilde Tinderholten
dc.contributor.authorReinar, Liv Mereteen
dc.date.accessioned2011-06-20T09:40:24Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:24:27Z
dc.date.available2011-06-20T09:40:24Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:24:27Z
dc.date.issued2009-06nb_NO
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 17/2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-279-4nb_NO
dc.identifier.issn1890-1298nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378092
dc.description.abstractNORSK: Enkelte spedbarn har karakteristiske skjevheter i hode- og nakkeregionen. Tradisjonelt er slik holdningsasymmetri ofte blitt sett i sammenheng med muskulær dysfunksjon. Gjennom de siste tiårene har enkelte fagmiljø begynt å fokusere på ubalanse i de øvre nakkeledd som årsak til holdningsasymmetri, såkalte øvre nakkeleddsinduserte symmetriforstyrrelser. Manuellterapeuter, kiropraktorer og osteopater er blant fagmiljøene som i dag tilbyr behandling av spedbarn som mistenkes å ha øvre nakkeleddsinduserte symmetriforstyrrelser. Behandling kan bestå av spinal manipulasjon, avspennings- og mobiliseringsøvelser, og følges ofte opp hos fysioterapeut som vektlegger å stimulere til symmetri i bevegelsesutviklingen og opptrening av muskelstyrke. Kunnskapssenteret har gått systematisk gjennom eksisterende forskningslitteratur for å undersøke nøyaktighet (validitet) ved ulike diagnostiske testmetoder, og for å studere effekt av tiltak som benyttes for å behandle øvre nakkeleddsinduserte symmetriforstyrrelser. Resultatene viser at det per i dag ikke finnes en gullstandard eller standardiserte måter å diagnostisere spedbarn hvor det foreligger mistanke om øvre nakkeleddsinduserte symmetriforstyrrelser, men det er identifisert påbegynte prosjekter som kan gi resultater på sikt. Det ble identifisert én randomisert kontrollert studie som viser at osteopati muligens kan bidra til å redusere graden av holdningsasymmetri hos spedbarn, men behandlingen så ikke ut til å påvirke barnas humør, gråtevaner, søvnvansker, spiseforstyrrelser eller lignende. Disse konklusjonene er basert på data fra én studie med et begrenset antall deltakere (n=32) og begrenset oppfølgingstid, og dokumentasjonsstyrken er således for lav til å kunne avgjøre om tiltaket har effekt. Det ble ikke identifisert dokumentasjon som tyder på at manuellterapeutiske, osteopatiske eller kiropraktiske tiltak mot øvre nakkeleddsinduserte symmetriforstyrrelser hos spedbarn er forbundet med fare, men det presiseres at dokumentasjonsstyrken er svært lav.en
dc.description.abstractENGLISH: -page key messages KISS is an acronym for Kinematic Imbalance due to Suboccipital Strain, and a term being used to describe a possible causal relation between imbalance in the upper neck joints in infants and symptoms like postural asymmetry, development of asymmetric motion patterns, hip problems, sleeping and eating disorders. Several academic disciplines (e.g. manual therapist, chiropractors and osteopaths) are currently offering treatment to infants suspected to have KISS, a treatment typically consisting of spinal manipulation of the upper neck joints, relaxing- and mobilisation exercises. Treatment is often followed up by paediatric physiotherapists who stimulate development of a symmetric motion patterns and build muscular strength. To make this report, several databases have been systematically searched to reveal research literature evaluating the effectiveness of different techniques used to treat infants with KISS. Databases were also searched for evidence of adverse effects and studies examining the accuracy (validity) of various diagnostic tests. At the present there is no gold standard or standardized ways to diagnose infants suspected for KISS, but some commenced projects may provide valuable results in the future. We identified one randomized controlled trial showing that osteopathy can potentially reduce the degree of postural asymmetry among infants, but the study did not reveal any changes in vegetative parameters following treatment. It has to be emphasized that these conclusions are based solely on one small study, suggesting that the strength of the evidence is too low to make reliable conclusions about treatment effects. We did not find evidence suggesting that the use of manual therapeutic, osteopathic or chiropractic treatment strategies in infants is associated with risk of injuries or harmful side effects, but the level of evidence is very low.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries17/2009en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Diagnostikk+og+behandling+av+spedbarn+med+mistanke+om+funksjonsforstyrrelser+i+%C3%B8vre+nakkeledd..6646.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleDiagnostikk og behandling av spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeleddno
dc.title.alternativeDiagnostics and treatment of infants suspected with kinematic imbalance due to suboccipital strain (KISS)en
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin319330
dc.contributor.departmentNOKCen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel