Show simple item record

dc.contributor.authorNyen, Bjørnaren
dc.contributor.authorThorsen, Ingeren
dc.contributor.authorChristensen, Heidien
dc.contributor.authorVege, Andersen
dc.date.accessioned2011-06-20T10:03:43Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:24:28Z
dc.date.available2011-06-20T10:03:43Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:24:28Z
dc.date.issued2009-06nb_NO
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 15/2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-277-0nb_NO
dc.identifier.issn1890-1298nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378098
dc.description.abstractNORSK: Pleie- og omsorgstjenesten i Larvik kommune startet innføring av multidosepakkede legemidler til sine brukere fra 2001. I 2005 var om lag 650 brukere inkludert i multidosesystemet. Fordi man opplevde at man ikke hadde tatt ut hele kvalitetsgevinsten som lå i ordningen, ble det startet et forbedringsprosjekt høsten 2005. Helsemyndighetene oppfordrer til økt bruk av multidose som et tiltak for å sikre riktigere legemiddelbruk hos den enkelte bruker. Erfaringene fra Larvik kommune er at det er flere ting som må på plass for at multidose skal være et godt virkemiddel. Alle aktører som omsorgstjenesten, fastleger og apotek må delta i utviklingen av multidosesystemet i kommunen. Ved dette bygges gjensidig respekt og tillit som gjør samhandlingen også på andre områder bedre til beste for brukerne. Jevnlige samhandlingsmøter mellom omsorgstjenesten og fastleger er et nyttig tiltak for å sikre god kommunikasjon og samhandling omkring legemiddelhåndteringen. Det er viktig at det utarbeides et helhetlig system for legemiddelhåndteringen i kommunen med nedskrevne rutiner for alle deler av prosessen. Aktørene må ha et eierforhold til rutinene. De fungerer ikke dersom det er en opplevelse av at rutinene er bestemt ensidig av andre aktører. Brukere som er i en ustabil situasjon og hvor det forventes hyppige medikamentendringer bør ikke tas inn i multidosesystemet før situasjonen er mer stabil. Inn- og utskrivninger bør som regel skje ved drøfting mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastlege. Det er krevende å opprettholde god etterlevelse og stabilt god kvalitet på et så komplekst område som legemiddelhåndtering og multidose. Dette handler bl.a. om mange ulike aktører, utskifting av personell etc. Dette gjør det nødvendig at det utvikles en kultur hvor det er vanlig å melde fra når noe i systemet ikke fungerer som det skal (avviksmeldinger). I rapporten beskrives erfaringer som antas å være nyttige for andre kommuner ved innføring og utvikling av multidoseordningen.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries15/2009en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Gjennomgang+og+forbedring+av++arbeidet+med+multidose+i+Larvik+kommune.6512.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleGjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommuneno
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin318942


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record