Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVist, Gunn Elisabethen
dc.contributor.authorNøstberg, Astrid Mereteen
dc.contributor.authorBrubakk, Kirstenen
dc.contributor.authorMunkeby, Berit Holtheen
dc.date.accessioned2011-06-22T10:28:45Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:24:33Z
dc.date.available2011-06-22T10:28:45Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:24:33Z
dc.date.issued2009-12nb_NO
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 30/2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-315-9nb_NO
dc.identifier.issn1890-1298nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378122
dc.description.abstractNORSK: Denne kunnskapsoppsummeringen er en oppdatering av tidligere kunnskapsoppsummering og rapporterer at det mangler dokumentasjonsgrunnlag om effekten av sertifisering og akkreditering av sykehus. Vi søkte etter systematiske oversikter og primærstudier av randomiserte kontrollerte studier, kontrollerte før-og-etterstudier og avbrutte tidsserieanalyser. Vi inkluderte studier som omfattet alle typer sykehus der intervensjonen var sertifisering og akkreditering. Litteratursøket identifiserte 522 individuelle referanser, men ingen av dem oppfylte våre inklusjonskriterier for studiedesign. Vi mangler dokumentasjon fra kontrollerte studier for å si noe om effekten av sertifisering og akkreditering av sykehus.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages This review is an update of an earlier review where we aim to present available documentation of about the effect of certification and accreditation of hospitals. We searched for systematic reviews and primary studies with the following designs: randomized controlled trials, controlled before and after studies, and interrupted time series. We included studies regarding all types of hospitals as long as the intervention included certification or accreditation. The literature search identified 522 unique references. None of them fulfilled our inclusion criteria regarding study design. There is a lack of documentation to assess the effect of certification and accreditation of hospitals.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries30/2009en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekt+av+sertifisering+og+akkreditering+av+sykehus.8167.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleEffekt av sertifisering og akkreditering av sykehusno
dc.title.alternativeEffect of certification and accreditation of hospitalsen
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin826630


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel