Show simple item record

dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvigen
dc.contributor.authorLindahl, Anne Karinen
dc.contributor.authorMørland, Beriten
dc.contributor.authorJamtvedt, Groen
dc.date.accessioned2011-12-13T20:04:55Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:25:10Z
dc.date.available2011-12-13T20:04:55Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:25:10Z
dc.date.issued2011-05nb_NO
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret mai 2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-410-1nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378252
dc.description.abstractNORSK: Kunnskapssenteret publiserer for fjerde år på rad en rapport om forskningsbehov. Dette er forskningsbehov som er identifisert på problemstillinger som er ansett som viktige for beslutningstakere i norsk helsetjeneste. De identifiserte behovene representerer på ingen måte alle helsefaglige forskningsbehov i Norge, men er framkommet på basis av de spørsmålene Kunnskapssenteret har besvart og med de metodene vi benytter. Flere av Kunnskapssenterets HTA-rapporter (metodevurderinger) og systematiske oversikter konkluderer med at det er behov for gode randomiserte kontrollerte studier, med relevante utfallsmål, tilstrekkelig antall inkluderte pasienter og tilstrekkelig lang oppfølgningstid. Rusbehandling er et satsningsområde, og Kunnskapssenteret har konkludert med behov for relevant og robust forskning om konkrete tiltak for rusrehabilitering i rapportene om forskningsbehov fra 2009, 2010 og nå også i 2011. Samhandlingsreformen legger til grunn at kommunene skal kunne overta enkelte oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, særlig i oppfølgning av pasienter med kroniske sykdommer. To av Kunnskapssenterets rapporter fra 2010 trekker fram behov for studier som tar opp spørsmål knyttet til samhandling. Forebygging av sykdom har høy prioritet, og det finnes flere relevante tiltak. Likevel er det behov for mer kunnskap om effekter av tiltak for røykeslutt og for å fremme fysisk aktivitet. Her framheves også behov for norske studier på hvordan skolehelsetjenesten kan benyttes i forebyggende arbeid for barn og unge. Kunnskapssenteret anbefalte at det bør gjennomføres en studie som sammenlignet to aktuelle screeningmetoder for kolorektalkreft (undersøkelse av okkult blod i avføring og sigmoidoskopi). En slik studie er allerede under planlegging. Det fremmes en rekke tiltak for å bedre pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten, men forskningsgrunnlaget er til dels mangelfullt. Kunnskapssenteret konkluderte både i 2009 og 2010 med at det er behov for å stimulere til gode studier som evaluerer slike tiltak. På legemiddelområdet etterlyses studier med direkte sammenligning av ulike legemidler, samt studier som følger bivirkninger over tid. Det er også behov for studier som vurderer tiltak for sikrere legemiddelbruk. Kommentar og konklusjon Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten sammenfatter forskning om effekt av tiltak i helsetjenesten på spørsmål som er viktige for beslutningstakere i norsk helsetjeneste. Arbeidsmåten avdekker også områder hvor vi mangler kunnskap, og hvor vi trenger mer forskning. Gjennom denne rapporten er de identifiserte kunnskapshullene fra våre systematiske oversikter og HTA-rapporter publisert i 2010 gjort tilgjengelig blant annet for dem som har ansvar for tildeling av forskningsmidler. Også ved andre systematiske prosesser, som for eksempel utforming av nasjonale retningslinjer, vil områder der det er kunnskapshull bli tydelige. Men det finnes i dag ingen samkjøring av disse prosessene eller en enhetlig oversikt over forskningsbehov på problemstillinger som er viktig for beslutningstakere i norsk helsetjeneste .en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2011en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Informasjon+om+forskningsbehov+fra+Kunnskapssenterets+systematiske+oversikter+i+2010.12573.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleInformasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter i 2010no
dc.title.alternativeInformation of knowledge gaps / research needs from NOKC’s systematic reviews and HTAreports in 2010en
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin867457
dc.contributor.departmentNOKCen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record