Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorReinar, Liv Mereteen
dc.contributor.authorFure, Brynjaren
dc.contributor.authorKirkehei, Ingvilden
dc.contributor.authorDahm, Kristin Thuveen
dc.contributor.authorLandmark, Brynjaren
dc.date.accessioned2011-12-20T13:25:56Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:25:10Z
dc.date.available2011-12-20T13:25:56Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:25:10Z
dc.date.issued2011-12nb_NO
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 21/2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-439-2nb_NO
dc.identifier.issn1890-1298nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378256
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn Det er beregnet at cirka 68 000 personer med demens i Norge i 2010. Minst halvparten av alle med demens i Norge bor i eget hjem. Et av hovedsatsingsområdene i demensomsorgen er å etablere tilrettelagte dagaktivitetstilbud for disse. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har oppsummert tilgjengelig forskning om hvilken effekt tilbud om tilrettelagt dagaktivitet har på å forebygge eller å utsette innleggelse i institusjon og om det har effekt på blant annet funksjonsnivå og livskvalitet. Hovedfunn Vi inkluderte åtte studier. De viste inkonsistente resultater og alle konklusjoner er basert på funn fra studier med lav eller svært lav kvalitet. Resultatene må derfor tolkes med stor forsiktighet. Det er usikkert om bruk av tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens kan bidra til utsettelse av innleggelse i sykehjem/sykehus (to studier – lav/svært lav kvalitet). Vi kan ikke konkludere sikkert, men tilrettelagt dagaktivitetstilbud kan bidra til: noe lavere forekomst av atferdsproblemer (fem studier – svært lav kvalitet) mindre belastning for pårørende (tre studier – svært lav kvalitet) mindre bruk av medikamenter av typen psykofarmaka (én studie – svært lav kvalitet) Det ser ikke ut til at tilrettelagt dagaktivitetstilbud påvirker funksjonsnivået til personer med demens. Vi kan ikke besvare spørsmålet om kostnader knyttet til tilbudet.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Background It is estimated that around 68 000 people with dementia live in Norway in 2010. The incidence is increasing with higher age. At least half the population with dementia in Norway lives at home. One of the main targets in the care of people with dementia is to establish special daycare centers in the community. There is a need to document to what extent the provision of daycare has any effect on admission to nursing homes or hospitals, on function or on other relevant outcomes for people affected by dementia, as well as their caregivers. Objectives The Department of Health commissioned the National Knowledge Center for The Health Care Services to review the available evidence on the effects and costs related to special day care centers for people with dementia. Main findings We included eight studies. There was inconsistency in the results and all conclusions were based on findings from studies with high risk of bias. The research documentation is of low or very low quality for all relevant outcomes. Hence, the results must be interpreted with great caution. It is unclear if the use of special day care centers for people with dementia reduces or postpones admission to nursing homes or hospitals (two studies – low/very low quality). We cannot conclude with any certainty, but special day care might contribute to reduced incidence of behavior problems (five studies – very low quality) less burden for carers (three studies – very low quality) less use of psychopharmica (one study – very low quality) It does not seem that special day care has an effect on functioning for people with dementia. We cannot answer the question on costs.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries21/2011en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekten+av+tilrettelagt+dagsentertilbud+til+personer+med+demens.14087.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subject.meshDementiaen
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshDay Careen
dc.subject.meshQualityen
dc.titleEffekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demensno
dc.title.alternativeEffect of day care centers for people with dementiaen
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin870929
dc.contributor.departmentNOKCen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel