Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauvrak, Vigdisen
dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvigen
dc.contributor.authorKlemp, Marianneen
dc.date.accessioned2012-01-12T21:43:13Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:25:23Z
dc.date.available2012-01-12T21:43:13Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:25:23Z
dc.date.issued2010-12nb_NO
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret desember 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-387-6nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378318
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn En nasjonal pasientsikkerhetskampanje, med planlagt oppstart i 2011, er under forberedelse. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av innsatsområder og tiltak, har vi foretatt en hurtigoppsummering av kunnskapsgrunnlaget om effekt av behandling og oppfølging i egen slagenhet sammenlignet med behandling i generelle sengeavdelinger. Oppdrag Oppdraget ble gitt av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen 2011. Hovedkonklusjoner Behandling i egne slagenheter kan gi reduksjon i antall dødsfall (middels kvalitet) og redusere liggetiden i sykehus (lav kvalitet). Behandling i egne slagenheter har trolig liten eller ingen effekt for avhengighet av hjelp (middels kvalitet) og behov for pleie i institusjon (lav kvalitet). Konklusjonene er basert på resultater i en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og en Cochrane-oversikt fra 2007.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Background A national patient safety campaign, planned to start in 2011, is being prepared. To support decisions regarding the choice of priority areas and interventions, we have performed a rapid summary of evidence supporting treatment in organised stroke units compared to treatment in general wards. Commission The summary was performed on commission of The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, The secretary of the patient safety campaign 2011. Main conclusions Treatment in organised stroke units compared may result in reduced mortality (medium quality) and reduced length of hospital stay (low quality) Treatment in organised stroke units probably has very little or no effect on dependency (medium quality) and the need for institutionalisation (low quality) The conclusions are based on a new report from The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services and a Cochrane review from 2007.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2010en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Behandling+og+rehabilitering+av+pasienter+med+hjerneslag.11323.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleBehandling og rehabilitering av pasienter med hjerneslagno
dc.title.alternativeTreatment and rehabilitation of stroke patientsen
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin884220
dc.contributor.departmentNOKCen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel