Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKornør, Hegeen
dc.contributor.authorHarboe, Ingriden
dc.contributor.authorLinnestad, Kristin Kamillaen
dc.contributor.authorKlemp, Marianneen
dc.date.accessioned2012-01-13T14:31:37Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:25:29Z
dc.date.available2012-01-13T14:31:37Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:25:29Z
dc.date.issued2010-06nb_NO
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret juni 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-352-4nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378342
dc.description.abstractNORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har fått i oppdrag fra Norsk Revmatikerforbund å søke etter forskning om effekt av psykomotorisk behandling og behandling i varmt klima på sykefravær og arbeidsførhet hos personer med fibromyalgi. Metode Den 28. april 2010 søkte vi etter relevante systematiske oversikter i The Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, Centre for Reviews and Dissemination (CRD) og PEDro. To forskere gikk gjennom titler og sammendrag, og vurderte relevans uavhengig av hverandre. Vi brukte forhåndsdefinerte inklusjonskriterier. Resultater Litteratursøket identifiserte 224 unike publikasjoner, hvorav ingen så ut til å være relevante.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Norwegian Knowledge Centre for the Health Services has been commissioned by the Norwegian Rheumatism Association to search for research on the effects of psychomotor therapy and various interventions in a hot climate on sick leave and employability in people with fibromyalgia. Methods On 28 April 2010, we searched for relevant systematic reviews in The Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, Centre for Reviews and Dissemination (CRD) and PEDro. Two researchers screened the titles and abstracts, and assessed their relevance independently. We used predefined inclusion criteria. Results The literature search identified 224 unique publications, of which none appeared to be relevant.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2010en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekt+av+psykomotorisk+behandling+og+behandling+i+varmt+klima+p%C3%A5+sykefrav%C3%A6r+og+arbeidsf%C3%B8rhet+hos+personer+med+fibromyalgi.9655.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleEffekt av psykomotorisk behandling og behandling i varmt klima på sykefravær og arbeidsførhet hos personer med fibromyalgino
dc.title.alternativeEffects of psychomotorical therapy and treatment in a hot climate on sickness absence and employability in people with fibromyalgiaen
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin885389
dc.contributor.departmentNOKCen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel