Show simple item record

dc.contributor.authorSteiro, Asbjørn Kulsengen
dc.contributor.authorDalsbø, Therese Kristineen
dc.contributor.authorHarboe, Ingriden
dc.contributor.authorSmedslund, Geiren
dc.date.accessioned2012-01-13T15:35:15Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:25:30Z
dc.date.available2012-01-13T15:35:15Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:25:30Z
dc.date.issued2010-04-04nb_NO
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret april 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-329-6nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378348
dc.description.abstractNORSK: Hva er effekten av psykososiale tiltak som nettverk, bolig, og kontinuitet i behandlingen for personer med ikke-affektive psykoser (herunder schizofreni)? Hva er effekten av medikamentelle og psykososiale tiltak for personer med rusinduserte psykoser? Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har publisert et notat der grunnlaget er et systematisk og omfattende søk i databasene Cochrane Library, MEDLINE og EMBASE. Søket resulterte totalt i 1371 treff. To personer leste gjennom tittel og sammendrag uavhengig av hverandre. Vi inkluderte 37 referanser i henhold til fastsatte inklusjonskriterier og sorterte disse referansene ut fra to ulike innfallsvinkler, pasientpopulasjon og tiltak. Sammendraget (originale abstract) av hver enkelt oversikt er presentert. Vi har ikke vurdert den metodologiske kvaliteten, sammenfattet eller gradert kunnskapen av oversiktene. Vi minner derfor om at vi har tilgjengelige sjekklister for å vurdere kvaliteten: http://kunnskapssenteret.no/Verktøy/2031.cms. Denne kartleggingen av forskningspublikasjoner viser hva som finnes av oppsummert forskning om psykososiale tiltak i behandlingen av personer med ikke-affektive psykoser (herunder schizofreni). Vi har sett spesielt på bruk av nettverk, boligtiltak, og kontinuitet i behandlingen. For rusinduserte psykoser søkte vi etter forskning om effekt av medikamentelle tiltak og psykososiale tiltak. Oversiktene vi henviser til er ikke nødvendigvis systematiske eller av høy kvalitet. Konsekvensen er at vi anbefaler å kritisk vurdere kunnskapen vi henviser til før den eventuelt tas i praktisk bruken
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2010en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Psykososial+behandling+av+ikke-affektive+psykoser.9254.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleLitteratursøk med sortering – Psykososial behandling av ikke-affektive psykoser (herunder schizofreni).no
dc.title.alternativePsychosocial treatment of non-affective psychosisen
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin845566
dc.contributor.departmentNOKCen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record