Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvigen
dc.contributor.authorThurmer, Hanneen
dc.date.accessioned2012-01-15T14:10:22Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:25:34Z
dc.date.available2012-01-15T14:10:22Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:25:34Z
dc.date.issued2009-09nb_NO
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret september 2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-270-1nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378368
dc.description.abstractNORSK: Kunnskapssenteret fikk i april 2008 forespørsel fra Helse Sør-Øst RHF om å gjennomgå kunnskapsgrunnlaget for sammenheng mellom pasientvolum og behandlingskvalitet. Vi har tatt utgangspunkt i SMM-rapport 2/2001 om pasientvolum og behandlingskvalitet og oppdatert med nyere litteratur publisert frem til august 2008. Samlet sett inkluderte vi 13 studier, ingen av disse var fra den tidligere SMM-rapporten. De 13 studiene er i all hovedsak studier basert på administrative registerdata som har analysert pasienter behandlet før 2000. Fem av studiene var enten basert på klinisk materiale eller fra gode registre, tre studier var fra Europa, én fra USA og én fra Taiwan. Det er ikke entydige resultater om betydningen av sykehusvolum for prosedyrerelatert dødelighet i de 11 studiene som har analysert dette. Fire av fem studier rapporterte bedre overlevelse for pasienter behandlet i sykehus med høyt volum. Det synes å være en terskel for sykehusvolum et sted mellom 13 og 35 operasjoner per år. Kun én studie har analysert betydningen av kirurgens volum for overlevelse. Det er et problem med skjevt utvalg av pasienter i mange av disse studiene, og da særlig høy andel øyeblikkelig hjelp i sykehus med lave volum. Antall tilfeller av kreft i magesekken har vært synkende, også i Norge. Årlig registrerte operasjoner ved norske sykehus var 246 i 2003 og 187 i 2007. Operasjonene ble utført ved 36 sykehus i 2003 og 26 sykehus i 2007. Median pasientvolum var fem pasienter per sykehus for alle årene (2003–2007).en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2009en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Pasientvolum+og+kvalitet+ved+behandling+av+kreft+i+magesekken.7469.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titlePasientvolum og kvalitet ved behandling av kreft i magesekkenno
dc.title.alternativeHospital or surgeon volume and quality of care for gastric canceren
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin886023
dc.contributor.departmentNOKCen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel