Show simple item record

dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvigen
dc.contributor.authorThürmer, Hanneen
dc.contributor.authorOdgaard-Jensen, Janen
dc.date.accessioned2012-01-15T14:33:30Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:25:34Z
dc.date.available2012-01-15T14:33:30Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:25:34Z
dc.date.issued2009-09nb_NO
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret september 2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-273-2nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378370
dc.description.abstractNORSK: Kunnskapssenteret fikk i april 2008 forespørsel fra Helse Sør-Øst RHF om å foreta en vurdering av litteraturen om sammenheng mellom pasientvolum og behand-lingskvalitet ved operasjoner for kreft i lever. Vi har tatt utgangspunkt i rapporten om pasientvolum og behandlingskvalitet fra 2001 fra det tidligere Senter for medisinsk metodevurdering (SMM), og oppdatert med nyere litteratur publisert frem til august 2008. Vi har inkludert ti studier som analyserte sammenhengen mellom pasientvolum og kvalitet ved operasjoner for kreft i lever, åtte av disse er nye i forhold til rapporten fra 2001. Resultatene viser: Bedre overlevelse og lavere prosedyrerelatert dødelighet for pasienter behand-let i sykehus med høye volum. Definisjonen av lave og høye volum varierer. I noen studier er terskelen 10–12, mens andre har 25–30. De fleste arbeidene har analysert behandling gitt på 1990-tallet. Studiene er fra USA og har til dels overlappende datagrunnlag. Dersom mortalitet i forbindelse med operasjonen trekkes fra langtidsoverlevelse, synes ikke effekten av volum å være like avgjørende. To studier har analysert mortalitet for pasienter med primær leverkreft behandlet i høyvolumsykehus. Mortaliteten for denne sykdommen er spesielt høy i forbindelse med kirurgi. Her er det veldig stor forskjell på høy- og lavvolumsykehus, og ingen studier har sett på langtidsresultater. Vi fant ingen studier om betydningen av volum ved behandling av kolangiokarsinomer, en prosedyre som også er forbundet med høy mortalitet. Det forventes en økning i leverkirurgi ved kreft, som særlig knytter seg til at behandling og forbehandling med cellegift er i forandring, noe som gjør det mulig å operere pasienter som tidligere var inoperable. Antall operasjoner synes å ha økt både for behandling av primær leverkreft og lever-metastaser. Data fra Norsk pasientregister viste at 9 sykehus i landet var registrert med operasjoner for kreft i lever. Median volum i 2007 ved norske sykehus var 6 prosedyrer for primærleverkreft og 8 for levermetastaser.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2009en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Pasientvolum+og+behandlingskvalitet+ved+operasjoner+for+kreft+i+lever.7470.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titlePasientvolum og behandlingskvalitet ved operasjoner for kreft i leverno
dc.title.alternativePatient volume and quality of care for liver cancer surgeryen
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin886028
dc.contributor.departmentNOKCen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record