Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPike, Evaen
dc.contributor.authorWien, Tale Norbyeen
dc.contributor.authorWisløff, Torbjørnen
dc.contributor.authorHarboe, Ingriden
dc.contributor.authorKlemp, Marianneen
dc.date.accessioned2012-02-01T21:19:07Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:25:37Z
dc.date.available2012-02-01T21:19:07Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:25:37Z
dc.date.issued2011-12nb_NO
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 25/2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-445-3nb_NO
dc.identifier.issn1890-1298nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378388
dc.description.abstractNORSK: Folsyretilskudd har vært betraktet som trygt. En kombinert analyse fra 2009 av to norske randomiserte kontrollerte kliniske studier med forlenget oppfølgningstid viste imidlertid signifikant økt forekomst av kreft blant pasienter som hadde fått folsyretilskudd for sekundærforebyggelse av kardiovaskulære hendelser. I Norge er folsyretilskudd blant de ti mest solgte reseptfrie legemidler med 17,5 definerte daglige doser per 1000 innbyggere/dag. Statens ernæringsråd har siden 1998 anbefalt tilskudd av folsyre 0,4 mg daglig til kvinner siste måned før planlagt graviditet og første trimester av svangerskapet for å forebygge nevralrørsdefekter. Målet med denne systematiske oversikten er å avklare om det er økt kreftrisiko ved bruk av folsyretilskudd. Vi har oppsummert og analysert (metaanalyser) kontrollerte studier (randomiserte og observasjonsstudier) av folsyretilskudd. Hovedfunn Metaanalyser av ti randomiserte kontrollerte studier (RCTer) med hovedsakelig eldre menn med hjertesykdom viste en grense-signifikant økt forekomst av kreft i gruppen som fikk folsyre-tilskudd sammenlignet med kontrollgruppen. Totalforekomst av kreft var ikke undersøkt i observasjonsstudiene. Ved analyse av de ulike kreftformene var prostatakreft den eneste kreftformen hvor det var funnet en økt kreftrisiko ved folsyre tilskudd. Det ble ikke funnet noen økt forekomst av kreft i de syv observasjonsstudiene. Det er ikke grunnlag for å konkludere om kreftrisiko av folsyretilskudd for kvinner i fruktbar alder som anbefales å ta folsyretilskudd siste måned før planlagt graviditet og i første trimester for å forebygge nevralrørsdefekt.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Folic acid supplemens have been considered as safe. A combined analysis from 2009 of two Norwegian randomized controlled clinical trials, with extended post-trial follow-up, demonstrated however, an increased incidence of cancer among patients taking folic acid for homocysteine reduction as secondary prevention of cardiovascular events. In Norway folic acid is among the 10 most sold non-prescription drugs with 17.5 defined daily doses per 1000 inhabitants/day Norwegian guidelines has since 1998 recommended supplements of folic acid 0.4 mg daily to women periconceptionnaly in order to reduce the risk of neural tube defects. The present systematic review exploreswhether there is an increased cancer risk associated with folic acid supplements given orally. This is done in a systematic review and meta-analysis including controlled studies (randomised and observational) of folic acid supplementation. Key messages Meta-analysis of ten RCTs with mainly elderly men with cardiovascular disease showed a borderline significant increase in incidence of cancer in the folic acid group compared to controls. Overall cancer incidence was not studied in the seven observational studies.When analysing site-specific cancers, prostate cancer was the only cancer type where increased riskwas shown for folic acid supplements. No increased incidence of cancer was found in the seven observational studies. This review found insufficient documentation to conclude about cancer risk for fertile women that are recommended folic acid periconceptionally in order to reduce the risk of neural tube defects.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries25/2011en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kreftrisiko+ved+folsyretilskudd.14406.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleKreftrisiko ved folsyretilskuddno
dc.title.alternativeCancer risk with folic acid supplementsen
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin903494
dc.contributor.departmentNOKCen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel