Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLidal, Ingeborg Beateen
dc.contributor.authorHolte, Hilde Hen
dc.contributor.authorGundersen, Malene Wøhlken
dc.date.accessioned2012-02-01T21:38:45Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:25:38Z
dc.date.available2012-02-01T21:38:45Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:25:38Z
dc.date.issued2011-12nb_NO
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 22/2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-440-8nb_NO
dc.identifier.issn1890-1298nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378390
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn Betegnelsen ”triage” benyttes ofte om systemer for systematisk hastegradsvurdering for å avgjøre i hvilken rekkefølge pasienter skal prioriteres og hvor raskt de vil trenge medisinsk behandling. Systemer for triage av akutt syke eller skadde, inkludert triage av henvendelser om behov for akutt helsehjelp, er i bruk i Norge. Systemene som brukes varierer mellom de ulike leddene i den akuttmedisinske kjeden og mellom ulike helseforetak. Oppdrag Kunnskapssenteret fikk i oppdrag å oppsummere tilgjengelig forskning om effekter av triagesystemer i den akuttmedisinske kjeden, med spesiell oppmerksomhet rettet mot prehospitale tjenester. Vi har søkt etter systematiske oversikter, kontrollerte studier og avbrutte tidsserier som undersøker: Effekter av triagesystemer brukt prehospitalt i den akuttmedisinske kjeden. Dette med tanke på om triagesystemer er effektive samt om noen systemer er mer effektive enn andre med henblikk på helseutfall, pasientsikkerhet, pasienttilfredshet, tilfredshet med bruk av triagesystemet, ressursbruk, i hvilken grad triage blir gjennomført (måloppnåelse), og for kvalitet på informasjonsflyt mellom behandlingsleddene i den akuttmedisinske kjeden. Effekter av å bruke det samme systemet for triage- eller hastegradsvurdering i flere ledd i den akuttmedisinske kjeden. Hovedfunn Vi har ikke funnet dokumentasjon fra systematiske oversikter, kontrollerte studier eller avbrutte tidsserier som vurderer effekt av prehospital triage. Det mangler også dokumentasjon om effekt av å bruke det samme systemet for triage i flere ledd i den akuttmedisinske kjeden.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Background The emergency medical services (EMS) cover initiatives and services established to provide essential medical assistance in situations of acute illness. Methods for systematic prioritizing of patients according to how urgent they need care, including the triage of requests on acute medical treatment, are established in Norway. However, the triage systems applied differ between the different settings of the EMS and also between regions. Commission The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services was asked by the South-Eastern Norway Regional Health Authority Trade Group for Emergency Wards and Pre Hospital Services to review available research on effects of triage for use in the EMS, and with special attention to pre-hospital services. We searched for systematic reviews, randomized controlled trials, controlled studies, and interrupted time series on: Effects of triage systems used in the prehospital setting of the EMS. To assess the effectiveness of triage systems and also to determine if one triage system is more effective than the other regarding health outcomes, patient safety, patient satisfaction, satisfaction with the use of the triage system, the use of resources, goal achievement, and to evaluate the quality of the information exchange between the different settings of the EMS (for example the quality of documentation). Effects of using the same triage system in two or more settings of the EMS. Main results There is an evidence gap regarding the effects of prehospital triage and the effects of using the same triage system in two or more settings of the EMS.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries22/2011en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Triagesystemer+for+akuttmedisinske+tjenester+prehospitalt+og+ved+innleggelse+i+sykehus.14165.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleTriagesystemer for akuttmedisinske tjenester prehospitalt og ved innleggelse i sykehusno
dc.title.alternativeTriagesystems for emergency medical services – pre-hospital and at hospital admissionen
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin903509
dc.contributor.departmentNOKCen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel