Show simple item record

dc.contributor.authorKirkehei, Ingvildnb_NO
dc.date.accessioned2009-05-29T11:31:47Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:25:46Z
dc.date.available2009-05-29T11:31:47Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:25:46Z
dc.date.issued2009-04-30nb_NO
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 09/2009en
dc.identifier.issn1890-1298nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378429
dc.description.abstractBAKGRUNN: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har fått i oppdrag fra Diakonhjemmet sykehus å identifisere forskningslitteratur om verdiarbeid i helsetjenesten. METODE: Vi utørte et systematisk litteratursøk i følgende databaser: Ovid MEDLINE, Ovid EMBASE, Ovid British Nursing Index, ISI Web Of Science (Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index), SveMed, Cochrane Library of Systematic Reviews, Cochrane Method Studies, DARE, HTA, Sociological Abstracts, Emerald Management Journals og Google Scholar. Søket inneholdt relevante søkeord for å fange opp studier på fire verdiområder: organisatoriske verdier, ledelsesverdier, profesjonsverdier og individuelle verdier. Søket ble avgrenset til publikasjoner utgitt f.o.m. 1994 og med søkefiltre for relevante studiedesign. RESULTAT: 256 publikasjoner ble vurdert som relevante. Disse ble sortert i henhold til de fire verdiområdene.en
dc.description.sponsorshipDiakonhjemmet sykehusen
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries09/2009en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/6129.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Medisinsk/odontologisk etikk, atferdsfag, historie: 805en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806nb_NO
dc.subject.meshValue of Lifeen
dc.titleForskning på verdiarbeid i helsetjenesten – litteratursøkno
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin318947


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record