Show simple item record

dc.contributor.authorDenison, Evanb_NO
dc.contributor.authorBakke, Eirinnb_NO
dc.contributor.authorMørland, Jørgnb_NO
dc.contributor.authorKirkehei, Ingvildnb_NO
dc.contributor.authorFretheim, Atlenb_NO
dc.date.accessioned2009-05-29T11:07:39Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:25:47Z
dc.date.available2009-05-29T11:07:39Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:25:47Z
dc.date.issued2009-05-11nb_NO
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 07/2009en
dc.identifier.issn1890-1298nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378431
dc.description.abstractBAKGRUNN: Kunnskapssenteret har, i samarbeid med forskere fra Folkehelseinstituttet, gjort et omfattende litteratursøk etter systematiske oversikter som kan belyse følgende problemstillinger: Hva er sammenhengen mellom bruk av alkohol (sprit, vin, øl) og risikoen for å få hjerte- og karsykdom eller dø? Hva er sammenhengen mellom bruk av alkohol og kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom (som hypertensjon)? Hvilke potensielle skeivheter (bias) er viktige å ta hensyn til i studier av slike sammenhenger? METODE: Aktuelle artikler ble innhentet og vurdert i fulltekst med tanke på om de oppfylte inklusjonskriteriene som var satt opp: Formålet med oversikten skal være klart definert Dette formålet skal gjelde sammenhengen mellom alkohol (sprit, vin, øl) og hjerte- og karsykdom eller dødelighet, eller kjent risikofaktor for hjerte- og karsykdom (hypertensjon), eller skeivheter (bias) i studier av sammenhengen mellom alkohol (sprit, vin, øl) og hjerte- og karsykdom eller dødelighet, eller kjent risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Det skal gå fram i metodedelen av artikkelen/rapporten hvilke databaser som det er søkt i, og for hvilken tidsperiode. RESULTAT: Vi identifiserte i alt 34 artikler eller rapporter fra 1998 og seinere, som oppfylte våre inklusjonskriterier. Vi har ikke vurdert kvaliteten på disse og har heller ikke forsøkt å oppsummere funnene utover å gjengi sammendrag av hver oversikt.en
dc.description.sponsorshipHelsedirektorateten
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries07/2009en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/6088.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Kardiologi: 771en
dc.subject.meshAlcohol Drinkingen
dc.subject.meshCardiovascular Diseasesen
dc.titleAlkohol og hjertesykdom - litteratursøk etter systematiske oversikterno
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin318948


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record