Show simple item record

dc.contributor.authorVist, Gunn E.nb_NO
dc.contributor.authorSæterdal, Ingvilnb_NO
dc.contributor.authorJohansen, Maritnb_NO
dc.contributor.authorBergsaker, Marianne Riisenb_NO
dc.contributor.authorHauge, Siri Helenenb_NO
dc.contributor.authorFretheim, Atlenb_NO
dc.date.accessioned2009-05-29T12:37:30Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:25:47Z
dc.date.available2009-05-29T12:37:30Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:25:47Z
dc.date.issued2009-05-20nb_NO
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 12/2009en
dc.identifier.issn1890-1298nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378435
dc.description.abstractBAKGRUNN: På oppdrag fra allmennpraktiker Ottar Grimstad ble vi bedt om å finne dokumentasjonsgrunnlaget for effekten av influensavaksinering av eldre og personer med kronisk sykdom. METODE: Vi søkte etter systematiske oversikter som hadde vurdert effekten av influensavaksine til eldre eller personer med kronisk sykdom. Vi oppdaterte de systematiske oversiktene vi inkluderte, og søkte etter randomiserte kontrollerte forsøk om effekten av influensavaksine til eldre og personer med kronisk sykdom. Vi inkluderte endepunktene totaldødelighet, influensaforårsaket komplikasjon (lungebetennelse), sykehusinnleggelser, influensa (laboratoriebekreftet), influensalignende sykdom og uønskede hendelser. Vi inkluderte fem systematiske oversikter som vurderte effekten av influensavaksine til eldre, til personer med kronisk obstruktiv lungesykdom, astma, bronkiektasier og cystisk fibrose. Vi inkluderte én randomisert kontrollert studie og 12 observasjonsstudier i oppdatering av oversikten om effekt av influensavaksine til eldre. Vi inkluderte i tillegg fire randomiserte kontrollerte studier hvor effekten ble målt hos pasienter med levercirrhose, multippel sklerose, hiv-infeksjon, og hjerte- og karsykdommer. RESULTAT: Dokumentasjonsgrunnlaget for effekten av influensavaksine til eldre inkluderer over 2,5 millioner mennesker fra seks randomiserte kontrollerte studier og 60 observasjonsstudier. Resultatene viste at influensavaksine muligens reduserer risiko for influensa og influensalignende sykdom hos eldre som bor utenfor institusjon. Influensavaksine påvirker muligens ikke totaldødelighet og lungebetennelse til eldre personer som bor utenfor institusjon. Influensavaksine reduserer muligens risiko for influensalignende sykdom hos eldre som bor i institusjon, personer med kronisk hjerte- og karsykdom og personer med hiv-infeksjon. Dokumentasjonsgrunnlaget er gjennomgående av lav og svært lav kvalitet, og resultatene er dermed beheftet med stor usikkerhet. KONKLUSJON: Kunnskapsgrunnlaget for å si noe om effekten av influensavaksine til eldre og kronisk syke personer er mangelfullt.en
dc.description.abstract1-PAGE KEY MESSAGES: This review presents the available documentation of the health effects of influenza vaccination to the elderly and people suffering from chronic illness. We searched for systematic reviews of the effects of influenza vaccine to the elderly and chronic ill. We updated the systematic reviews that we included, and we searched for randomized controlled trials (RCTs) of the effect of influenza vaccine to people with chronic illness. We included the following outcomes; all cause mortality, complications due to influenza (pneumonia), hospital admissions, influenza (laboratory confirmed), influenza like illness and adverse events. We included five systematic reviews that assessed the effect of influenza vaccination to the elderly, to people with chronic obstructive lung disease, asthma, bronchiectasis, and cystic fibrosis. We included one RCT and 12 observational studies for update of the effect of influenza vaccination on elderly. We additionally included four RCTs where the effect had been measured in people with cirrhosis of the liver, multiple sclerosis, HIV- infection, and cardio vascular disease. The evidence for influenza vaccine to elderly included more than 2,5 million people who had been included in six RCTs and 60 observational studies. Results indicate that influenza vaccine possibly reduce the risk of influenza and influenza like illness for community dwelling elderly. Influenza vaccine does possibly not influence the risk of all cause mortality or pneumonia for community dwelling elderly. Influenza vaccine possibly reduce the risk of influenza like illness for elderly living in institution, people with chronic hearth disease and people with HIV-infection. The quality of the evidence is low and very low, and results are uncertain. For the other outcomes and the other chronic diseases, evidence were either lacking or of very low quality. The evidence regarding effect of influenza vaccine to elderly and people with chronic illness is sparse.nb_NO
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries12/2009en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/6217.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Geriatri: 778en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Farmakologi: 728en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Infeksjonsmedisin: 776nb_NO
dc.subject.meshAgeden
dc.subject.meshChronic Diseaseen
dc.subject.meshInfluenza Vaccinesen
dc.titleHelseeffekt av influensavaksine til eldre og kronisk sykeno
dc.title.alternativeInfluenza vaccination of elderly and people with chronic illnessnb_NO
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record