Show simple item record

dc.contributor.authorHolte , Therese Opsahlen
dc.contributor.authorGroven, Gørilen
dc.contributor.authorIversen, Hilde Hestaden
dc.contributor.authorBjertnæs, Øyvind Andresenen
dc.contributor.authorGarratt, Andrew Malcolmen
dc.date.accessioned2011-04-04T11:02:22Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:25:52Z
dc.date.available2011-04-04T11:02:22Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:25:52Z
dc.date.issued2006-06nb_NO
dc.identifier.citationPasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret 7/2006en
dc.identifier.isbn82-8121-093-1nb_NO
dc.identifier.issn1890-1565nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378465
dc.description.abstractHelse- og omsorgsdepartementet har besluttet at ”tilfredshet hos samarbeidspartnere”skal være en ny kvalitetsindikator innen psykisk helsevern. På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten påtatt seg å utvikle og gjennomføre et undersøkelsesopplegg som kan danne grunnlaget for denne kvalitetsindikatoren. Kunnskapssenteret har ansvaret for de nasjonale pasienterfaringsundersøkelsene (PasOpp), og ser ”tilfredshet hos samarbeidspartnere” som et nyttig supplement til pasienterfaringsundersøkelsene. Kunnskapssenteret har i første omgang avgrenset prosjektet til å gjelde fastlegenes evaluering av de distriktspsykiatriske sentrene (DPSene). Prosjektet begrenses ytterligere til det psykiske helsevernet for voksne i Norge. Hovedmålet med denne rapporten er å beskrive utvikling og validering av et måleinstrument og en innsamlingsmetode som kan anvendes for å måle fastlegenes evaluering av samarbeidet med og kvaliteten ved de distriktspsykiatriske sentrene. Hovedaktivitetene i prosessen er beskrevet i kap.1.2. Måleinstrumentet og innsamlingsmetoden som skisseres i denne rapporten ble benyttet i en nasjonal kartlegging i januar – mars 2006.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesPasOpp-rapporten
dc.relation.ispartofseries7/2006en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Fastlegenes+vurdering+av+kvaliteten+ved+distriktspsykiatriske+sentra.++Utvikling+av+sp%C3%B8rreskjema+og+innsamlingsopplegg..1784.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshUndersøkelsesoppleggen
dc.subject.meshDistriktspsykiatriske sentreneen
dc.subject.meshFastlegenes evalueringen
dc.subject.meshNorgeen
dc.subject.meshKvaliteten
dc.titleFastlegenes vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra. Utvikling av spørreskjema og innsamlingsopplegg.no
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin800970


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record