Show simple item record

dc.contributor.authorBjertnæs, Øyvind Andresenen
dc.contributor.authorBjørngaard, Johan Håkonen
dc.contributor.authorGarratt, Andrew Malcolmen
dc.contributor.authorDahle, Kari Aanjesenen
dc.contributor.authorSaunes, Ingrid Sperreen
dc.contributor.authorRuud, Torleifen
dc.date.accessioned2011-04-11T15:42:46Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:25:55Z
dc.date.available2011-04-11T15:42:46Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:25:55Z
dc.date.issued2005nb_NO
dc.identifier.citationPasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret 9/2004en
dc.identifier.isbn82-8121-021-4nb_NO
dc.identifier.issn1504-3428nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378475
dc.description.abstractNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har i 2004 gjennomført en brukererfaringsundersøkelse ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra de regionale helseforetakene. Resultatene fra undersøkelsen publiseres i egne resultatrapporter (Dahle 2004; Saunes 2004). I denne rapporten beskrives metoden som er benyttet i undersøkelsen. Målgruppene for PasOpp spenner fra befolkning/brukere til politisk ledelse, helseforvaltningen (inkludert eiere), virksomhetsledere og ansatte i virksomhetene. For de fleste bruksområder er det behov for generaliserbare data, for eksempel ifht. styrings- og ledelsesformål og kvalitetsforbedring; det er nødvendig å vite om svarene fra pasientene gjelder kun utvalget i undersøkelsen, eller om de kan sies å (statistisk) representere pasientpopulasjonen som helhet. Spørsmål om representativitet og generaliserbarhet er sentrale komponenter i kvantitativ metode, og dette er hovedmetode i poliklinikkundersøkelsen. I forkant av undersøkelsen har det imidlertid vært nødvendig å supplere med kvalitative metoder, spesielt når vi har utviklet og testet spørreskjemaet. Formålet med denne rapporten er tredelt: - Å beskrive innsamlingsmetoden, utvalget og innsamlingsprosessen i poliklinikkundersøkelsen - Å dokumentere utviklingen og valideringen av spørreskjemaet vi har benyttet - Å beskrive de statistiske teknikkene/begrepene som er benyttet i resultatrapporteneen
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesPasOpp-rapporten
dc.relation.ispartofseries9/2004en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Pasienterfaringer+ved+poliklinikker+for+voksne+i+det+psykiske+helsevernet+i+Norge+%E2%80%93+Metodedokumentasjon.2112.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757en
dc.titlePasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge – Metodedokumentasjonno
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin1570325


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record