Show simple item record

dc.contributor.authorHåvelsrud, Karien
dc.contributor.authorDahm, Kristin Thuveen
dc.contributor.authorSletsjøe, Hegeen
dc.contributor.authorReinar, Liv Mereteen
dc.date.accessioned2011-05-02T21:09:33Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:25:59Z
dc.date.available2011-05-02T21:09:33Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:25:59Z
dc.date.issued2011-03nb_NO
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 7/2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-397-5nb_NO
dc.identifier.issn1890-1298nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378499
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: The number of people in Norway over the age of 80 is expected to double by the year 2050. More knowledge about the prevention of illness and social isolation amongst the elderly and about how society can be organized is necessary to facilitate an active old age and good services for this sector of the population. In order to prioritize areas for possible enactment of preventive measures, the Directorate of Health has requested a summary of current knowledge about the effect of the use of senior centres. It has been debated whether the use of the senior centres can be a preventive measure against illness and social isolation. In Norway, senior centres for elderly are not considered a public responsibility, in contrast to statutory care services such as home care, home nursing and institutional care in the Norwegian welfare system. Figures from the Government Council for Seniors published in 2005 showed that in 2000 Norway had approximately 330 senior centres serving nearly 130,000 users, and run by an estimate of 10,000 volunteers. Every third municipality in Norway had at least one senior centre, and one out of three elderly in these municipalities used the centres. Key messages: Despite broad inclusion criteria related to study design we found no studies that measured the effect of the use of senior centres, but predominantly the effects of participation in physical exercise programs conducted at senior centres. * Physical exercise programs for elderly may improve balance and increase muscle strength in the legs. * It is uncertain whether physical exercise has effect on quality of life, endurance or improving activities of daily living (ADL) * It is uncertain whether seniors who participate in creative activities are more satisfied compared with those who participate in other activities at the senior centre The documentation for the included results was graded to low or very low quality. This does not imply that activities offered at the senior centres have no effect, but that the research we have found is so deficient that it is uncertain to what extent we can trust the resultsen
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Bakgrunn: Antall eldre over 80 år vil mer enn fordobles fram til 2050. Det er derfor behov for mer kunnskap om forebygging av sykdom og sosial isolasjon hos eldre og hvordan samfunnet kan legge til rette for en aktiv alderdom og gode tjenester for denne gruppen. Det har vært diskutert hvorvidt bruk av eldresenter kan forebygge sykdom og sosial isolasjon. Eldresentre er ikke et lovfestet omsorgstilbud på linje med hjemmehjelp, hjemmesykepleie og aldersinstitusjoner. De fleste eldresentre i Norge er likevel integrert i den kommunale eldreomsorgen, men driftsansvaret er ofte lagt til private organisasjoner. Tall fra Statens seniorråd i 2005 viste det var ca. 330 eldresentre med nær 130.000 brukere i Norge i 2000, og om lag 10.000 frivillige hjelpere. Hver tredje kommune hadde eldresenter, og en av tre eldre i disse kommunene brukte sentrene. Oppdrag: For å kunne prioritere områder for eventuell lovfesting av forebyggende tiltak, har Helsedirektoratet bedt om en systematisk oversikt om helseeffekten av bruk av eldresentre. Hovedfunn/resultat: Vi fant ikke studier som måler helseeffekten av å benytte eldresesentre, sammenliknet med ikke å benytte eldresentre. I hovedsak fant vi studier som vurderte effekten av ulike aktiviteter for de som allerede benyttet seg av eldresentre. * Fysiske treningsprogram ved eldresentre kan forbedre balanse og gi økt muskelstyrke. * Det er usikkert om fysiske treningsprogram har effekt på livskvalitet, utholdenhet og mestring av daglige aktiviteter. * Det er usikkert om eldre som deltar i kreative aktiviteter blir mer tilfredse sammenliknet med de som deltar i andre aktiviteter ved eldresentre. Dokumentasjonen var av lav eller svært lav kvalitet. Det betyr ikke at aktiviter ved eldresentre ikke har effekt, men at det er usikkert om resultatene er til å stole på.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries7/2011en
dc.relation.urihttp://kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekten+av+aktivitetstilbud+p%C3%A5+eldresenter.12212.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.subject.meshLivskvaliteten
dc.subject.meshNorgeen
dc.subject.meshEldresentreen
dc.subject.meshAktiv alderdomen
dc.subject.meshFysiske treningsprogramen
dc.titleEffekten av aktivitetstilbud på eldresenterno
dc.title.alternativeThe effect of activities offered at senior centresen
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin803647


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record