Show simple item record

dc.contributor.authorWang, Hegeen
dc.date.accessioned2011-05-05T10:03:23Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:26:02Z
dc.date.available2011-05-05T10:03:23Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:26:02Z
dc.date.issued2010-10nb_NO
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-373-9nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378517
dc.description.abstractForebyggende helsetjenester omfatter primærforebyggende arbeid, som i Norge er helsestasjonstjenester, skolehelsetjenester og svangerskapsomsorg, og sekundærforebyggende tjenester blant annet hos primærlege og ved frisklivssentraler. Det forebyggende arbeidet er organisert ganske forskjellig i forskjellige land, og det kan derfor være vanskelig å benytte erfaringer fra utlandet. Det var lite å finne ved litteratursøk om kvalitetssystemer for forebyggende arbeid. Det bekrefter inntrykket av at det ikke bare er i Norge vi mangler kvalitetssystem for forebyggende arbeid. Vi vet ikke nok om effektive forebyggende tiltak. Det må derfor satses mer på å bygge opp kunnskap gjennom kunnskapsoppsummeringer, primærforskning og evaluering av pågående tiltak. Gruppen som har vært rådført i arbeidet med dette notatet anbefaler følgende elementer utviklet og implementert i prioritert rekkefølge: * IKT verktøy og IKT systemer * Lovverk som konkretiserer forebyggende helsetjenester * Statistikk og data for aktivitet i primærhelsetjenesten, inklusive de forebyggende tjenestene (”et NPR for primærhelsetjenesten”) * Kvalitetsindikatorer * Kunnskapsbaserte faglige retningslinjer * Tilsyn og lokalt kvalitetsarbeid * Kompetanse, fagutvikling og forskning * Utvikling av nye og utvidet bruk av de eksisterende takster for allmennlegers forebyggende arbeid * Kommunal ledelse med fokus på kvalitet i folkehelsearbeid * Brukerperspektiv – kvalitetsråd med brukere I Stortingsmelding 47 (2008-2009) – Samhandlingsreformen, er det poengtert at det å ha kunnskap om helsetilstanden i kommunen står sentralt for å planlegge og iverksette forebyggende tiltak. Det kan være en utfordring i det forebyggende arbeidet at kommunestørrelsen varierer, små kommuner kan kanskje ikke alene greie å iverksette effektive forebyggende tiltak. Å måle og offentliggjøre kvalitetsindikatorer for forebyggende arbeid og helsetilstanden i befolkningen, kan også være en utfordring dersom kommunestørrelsen er liten. Gruppen anser det likevel som viktig å få utviklet og implementert dette.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Utvikling+av+nasjonalt+kvalitetssystem+for+prim%C3%A6rhelsetjenesten+%E2%80%93+forebyggende+helsetjenester.10581.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleUtvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten – forebyggende helsetjenesterno
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin804026


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record