Show simple item record

dc.contributor.authorHofmann, Bjørnen
dc.date.accessioned2011-05-05T10:18:22Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:26:02Z
dc.date.available2011-05-05T10:18:22Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:26:02Z
dc.date.issued2010-09nb_NO
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-364-7nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378519
dc.description.abstractI årene som kommer vil helsetjenesten stå overfor flere hjelpetrengende, færre hjelpende hender og begrensede ressurser. Velferdsteknologi er lansert som et viktig tiltak for å møte denne utviklingen. Velferdsteknologi omfatter en uensartet gruppe tiltak og det foreligger forholdsvis få studier som ser på utbytte av de ulike formene for velferdsteknologi. Mange former for velferdsteknologi bryter med tradisjonell organisering av helse- og omsorgstjenesten og introduserer teknologi på nye områder (for eksempel i hjemmet) og med nye funksjoner (for eksempel selskap og underholdning). Samtidig utvikles velferdsteknologi for grupper som tradisjonelt ikke har brukt avansert teknologi (eldre). Dette har gjort at det reises en rekke moralske spørsmål om hvilke typer helseteknologi som er hensiktsmessige og hvordan de bør utvikles og brukes. Notatet gir en oppsummering av ulike moralske og etiske utfordringer med velferdsteknologi i forhold til dagens helse- og omsorgstjenester. Notatet er bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet. Velferdsteknologi er en uensartet gruppe teknologier som sådan verken er moralsk bra eller dårlig. Alle former for velferdsteknologi som er gjennomgått har gode formål. Det foreligger lite litteratur om nytten og utilsiktede virkninger av velferdsteknologi. De moralske utfordringene må derfor vurderes for hver enkelt velferdsteknologi, men rapporten gir en oversikt over flere utfordringer som gjør seg gjeldene for flere velferdsteknologier: * Autonomi, integritet, verdighet * Konfidensialitet, rett til privatliv * Tid til menneskelig kontakt og relasjoner * Nye involverte grupper: Pårørende, teknologileverandører, personell for vedlikehold av teknologi * Nye ansvarsområder for helsepersonell og pårørende * Interessekonflikter: Tjener velferdsteknologi pasienter/brukere, helse- og omsorgspersonell, helsetjenesteytere eller industrien? * Fremme av instrumentell rasjonalitet på bekostning av omsorgsrasjonalitet (med fokus på lidelse, fortvilelse, plage, håp, og mestring)en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Etiske+utfordringer+med+velferdsteknologi.10287.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleEtiske utfordringer med velferdsteknologino
dc.title.alternativeEthical challenges with welfare technologyen
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin320364


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record