Show simple item record

dc.contributor.authorHelgeland, Jonen
dc.date.accessioned2011-05-06T10:20:07Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:26:09Z
dc.date.available2011-05-06T10:20:07Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:26:09Z
dc.date.issued2008-01nb_NO
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret 2008en
dc.identifier.isbn978-82-8121-246-6nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378553
dc.description.abstractFormålet med å gjøre kvalitetsindikatorer tilgjengelige for brukerne av helsetjenester er å bidra til at de tar informerte beslutninger når det gjelder valg av tjenester, eksempelvis valg av sykehus. Fremstillingsformen må utformes med henblikk på dette formålet og vil ikke nødvendigvis egne seg til internt kvalitetsarbeid eller styringsformål. Med utgangspunkt i teorier for hvordan brukerne utnytter informasjon i uvante beslutningssituasjoner, er det her laget et forslag til utforming av presentasjon på Fritt sykehusvalg. Forslaget går ut på å gi informasjon om hvorvidt sykehuset er statistisk signifikant bedre eller dårligere enn gjennomsnittssykehuset, eller om vi ikke har nok data til å skille sykehuset fra gjennomsnittet. Tilsvarende utforminger er testet ut i USA med godt resultat. Vi vil anbefale at den foreslåtte løsningen testes ut og implementeres i Fritt sykehusvalg. Etter vårt syn er utformingen ganske godt underbygget i den vitenskapelige litteraturen. For å oppnå målsetningen er det ganske stringente rammer for utformingen. Forslaget er derfor ikke å betrakte som utgangspunkt for videre arbeid, snarere som et endelig løsningsforslag der bare visse detaljer kan modifiseres. Alle web-løsninger bør brukertestes, i særdeleshet når vanskelig stoff skal formidles. Vi vil anbefale en utvidet brukertest på et større, ikke-selektert utvalg av brukere, med fokus på om informasjonen blir forstått og brukt slik intensjonen er. På noe sikt må det utvikles alternativer for oppsummering av mange indikatorer før indikatorsettet blir for omfattende. Det gjenstår også utvikling av statistiske modeller for enkelte indikatorer. Den foreslåtte løsningen vil kunne føre til økt fokus på videreutvikling av det nasjonale kvalitetsindikatorsettet.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Fremstilling+av+kvalitetsindikatorer+p%C3%A5+Fritt+sykehusvalg.5543.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleFremstilling av kvalitetsindikatorer på Fritt sykehusvalgno
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record